Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Het DSO kan de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren

Arie Duindam 26 juni 2022

Opinie

Opinie

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het huidige LinkedIn gesprek over DSO en de Omgevingswet, die met name door de recente overwegingen in de Eerste Kamer ook breder tot discussie leiden.
Ik mis in de hele discussie eigenlijk een belangrijk perspectief, namelijk het zicht op de baten van het DSO. Hoewel een gedegen invoering ontzettend belangrijk is, kun je niet alleen maar focussen op risico’s en de kansen daarbij niet meewegen.

Met DSO krijgen de overheden nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening aan burgers en bedrijven verder te verbeteren. Hier zou naar mijn mening meer aandacht voor moeten komen in het huidige debat. Ik noem even kort een aantal kansen voor dienstverlening, die uit beeld geraakt lijken te zijn:

  • betere ondersteuning in het nieuwe Omgevingsloket voor mensen met visuele beperkingen (opnames van testsessies op verzoek ter inzage op kantoor);

  •  betere mogelijkheden voor het filteren van de (vele) regels waar een burger of bedrijf mee geconfronteerd wordt;

  • één loket in plaats van tenminste drie aparte loketten, dus minder versnippering van informatie en doorsturen van kastje naar de muur;

  •  betere koppelingen tussen juridische regels, vragenbomen en de aanvraagformulieren, zodat een burger of bedrijf makkelijker aan de juiste informatie kan komen;

  • betere ondersteuning bij het indienen van een complete aanvraag;

  •  betere dienstverlening door overheden aan burgers en bedrijven in de toeleiding tot aanvragen of meldingen met gerichte vragenbomen;

  • betere samenwerking tussen overheden onderling bij het behandelen van aanvragen, ten gunste van burgers en bedrijven;

  •  mogelijkheden voor grootgebruikers zoals netbeheerders om vanuit de eigen IT omgeving grote aantallen aanvragen te kunnen indienen;

  •  betere en uitgebreidere routeringen naar de juiste bevoegde gezagen en behandeldiensten bij aanvragen, zonder dat burgers of bedrijven dit zelf precies moeten uitzoeken;

  • meer Open Data beschikbaar dan bij de huidige loketten via API’s, zoals een algoritmeregister (RTR) met alle vragenbomen en beslistabellen, historie van wijzigingsbesluiten en betekenisvolle catalogi.

Ik noem dit bewust kansen. Je hebt dit bij inwerkingtreding allemaal niet meteen voor elkaar in de processen tussen overheid, burger en bedrijf, maar het stelsel maakt dit wel mogelijk en er zullen wel degelijk meteen een aantal van bovenstaande verbeteringen beschikbaar zijn.

De pleidooien voor verder uitstel zetten dus ook mensen in de kou. Ik pleit dus voor meer balans in de hele discussie.

Lees de reacties op LinkedIn of reageer.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.