Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Herziene ordeningsregels voor ondergrondse netten beschikbaar

De ondergrond wordt steeds voller. Ontwikkelingen als de energietransitie, klimaatadaptatie en het verdichten van woningbouw, hebben ook invloed op de ondergrondse infrastructuur. Activiteiten hebben zich meer en meer verplaatst van nieuwbouwlocaties naar bestaande bouw. Waarmee andere inzichten, materialen en technieken zijn ontstaan. Daarom is NEN 7171-1 'Ordening van ondergrondse netten' geüpdatet, aangepast en op 1 februari 2024 gepubliceerd.

Bouwend Nederland 21 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Zorgvuldig omgaan met de bodem en ondergrond is voor elk project in Nederland een voorwaarde voor het slagen daarvan. NEN 7171-1 biedt daarbij een belangrijk handvat.

NEN 7171-1 biedt een gedeeld uitgangspunt voor het ontwerpen en afspreken van maatregelen om de negatieve effecten van werkzaamheden in de bodem te beperken. Hierdoor kan de ondergrond efficiënt worden gebruikt.

NEN 7171-1 gepubliceerd

NEN 7171-1 'Ordening ondergrondse netten' is op 1 februari gepubliceerd. Deze norm verschaft inzicht in de eigenschappen, randvoorwaarden en eisen bij het ordenen van ondergrondse netten. Doordat de ondergrond steeds voller wordt door onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie en het verdichten van woningbouw, is deze norm geüpdatet en aangepast. In deze norm worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • welke kabels en leidingen op hoofdlijnen bestaan en welke eigenschappen deze bezitten;

  • welke functies en ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op kabels en leidingen en waarom;

  • wanneer sprake kan zijn van onderlinge beïnvloeding;

  • aan welke afspraken en aan welke (richt)afstanden (bij voorkeur) wordt voldaan.

Publieke consultatie NPR 7171-2 en de bijdrage vakgroep

De vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer heeft actief bijgedragen in de normcommissie en werkgroepen. Waarmee er een praktisch bruikbare norm, toepasbaar bij alle werkzaamheden waarbij ordening van ondergrondse netten een rol speelt is ontwikkeld. Daarnaast is de vakgroep betrokken bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 7171-2 'Procesbeschrijving' die op 1 februari 2024 de commentaarronde is ingegaan.

Dit deel bevat de afspraken over het proces tussen de betrokken partijen voor inrichting en ordening van de ondergrond. Denk aan de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en de bijbehorende activiteiten.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.