Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Herziene NTA 9065 over geuronderzoek in twee nieuwe delen gepubliceerd

NTA 9065-1 ‘Opzet, uitvoering en rapportage van geuronderzoeken’ en NTA 9065-2 ‘Monstername en analyse’ zijn nu gepubliceerd. De nieuwe versies van de oude NTA 9065 zijn opgesteld door de werkgroep ‘Herziening NTA 9065:2012’ van de normcommissie 390 040 ‘Geurmetingen”.

nen 27 juni 2023

Blog

Blog

NTA 9065-1 ‘Opzet, uitvoering en rapportage van geuronderzoeken’ en NTA 9065-2 ‘Monstername en analyse’ beschrijven een gestandaardiseerde aanpak voor het uitvoeren van geuronderzoeken in Nederland op basis van de laatste stand van zaken wat betreft kennis en techniek. Reden voor herziening waren nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geuronderzoek, ook in Europees verband, en het herformuleren van de eisen ten aanzien van geurmonstername en geuranalyse ten behoeve van accreditatie.

Om onderscheid te maken welk deel van de inhoud van de NTA onder accreditatie valt en welk deel niet, is besloten om de NTA in twee delen te splitsen:

- Deel 1 beschrijft de opzet, uitvoering en rapportage van geuronderzoeken, waarbij een voorkeursmethode wordt beschreven waarvan in specifieke situaties de mogelijkheid bestaat hiervan af te wijken.

- Deel 2 beschrijft de eisen voor geurmonsternames en geuranalyses, waarbij de hoofdtekst de methoden beschrijft die onder accreditatie kunnen vallen en de bijlagen de overige, alternatieve, methoden bevatten.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten op zichten van de versie uit 2012:

NTA 9065-1

  • Een nieuwe redactie van de tekst in alle hoofdstukken

  • Volledig herzien van de hoofdtekst en de bijlage over percentielen

  • Actualiseren van werkwijze van rond verspreidingsberekeningen

NTA 9065-2

  • Het geven van detailinformatie over hoe de meetonzekerheid van geurmetingen wordt bepaald én met de wijze van onderzoek kan worden gestuurd.

  • Beschrijven van de verplichte methoden voor geurmonstername en geuranalyses, rekening houdend met de vernieuwde Europese norm EN13725 voor bronmetingen van geur.

Het voor de geuranalyses (olfactometrie) voor de Nederlandse praktijk exclusief kiezen voor de analysemethode van de ‘forced’ choice.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.