Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Handreikingen voor aanleg wasplaats spuitmachines

Overheden en bedrijfsleven hebben samen het initiatief genomen om een handreiking voor waterschappen en gemeenten/omgevingsdiensten op te stellen met uitleg van de regelgeving voor wasplaatsen. De handreiking moet handvatten bieden om de besluitvorming over aanleg van nieuwe wasplaatsen te versnellen. De handreiking komt tot stand in samenwerking met LTO Nederland, KAVB, Cumela, Nefyto, Unie van Waterschappen, gemeenten/omgevingsdiensten en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Helpdesk Water 13 juni 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Naast de handreiking voor bevoegd gezag wordt ook een informatiedocument voor het bedrijfsleven opgesteld. Het doel van het document is het geven van een toelichting op de spelregels voor de aanleg van wasplaatsen en het bieden van handvatten om aan de slag te gaan met de aanleg een wasplaats.

Vanuit de landbouwsector is een toenemende aandacht voor de aanleg van wasplaatsen voor spuitmachines en andere landbouwvoertuigen en werktuigen. Gebruik van wasplaatsen zorgt voor minder emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar het milieu. In de praktijk loopt men bij de aanleg van wasplaatsen regelmatig tegen knelpunten aan dat de aanleg belemmert en vertraagt. Uit een inventarisatie onder betrokkenen blijkt vooral eenduidige interpretatie en uitleg van de regelgeving een probleem te zijn.

De verwachting is dat de handreiking medio 2022 beschikbaar komt. Het informatiedocument wordt naar verwachting eind 2022 afgerond.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Teensma, Mischa