Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Handreiking voor plaatsing zonnepanelen in combinatie met Elektriciteit Opslag Systemen

De handreiking Energieopslag en/of -opwekking op daken van collectieve woongebouwen is er. Daarin worden de risico's van Elektriciteit Opslag Systemen (EOS'en) op daken van deze gebouwen nader verkend. Ook krijgen adviseurs risicobeheersing en de incidentbestrijding van de brandweer handvatten aangereikt hoe hiermee om te gaan. Datzelfde geldt voor (verenigingen van) eigenaren van collectieve woongebouwen en het bevoegd gezag. De handreiking is door het lectoraat Energie- en transportveiligheid opgesteld, samen met Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en het bedrijf Voor de VVE.

IFV 22 september 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

"We zijn al bekend met het fenomeen EOS, maar plaatsing ervan op daken van collectieve woongebouwen is een nieuwe ontwikkeling en brengt andersoortige risico's met zich mee", zegt Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid. "Zo wordt de bestrijding van incidenten veel complexer. Aanvullende maatregelen voor risicobeheersing en incidentbestrijding zijn nodig. Deze handreiking voorziet in die behoefte." 

Tips voor incidentbestrijding

"We zien EOS'en bij voorkeur geplaatst worden op het maaiveld", vervolgt Rosmuller. "Kan dat niet, dan moet maatwerk mogelijk zijn om EOS'en op daken van collectieve woongebouwen te plaatsen. Deze handreiking geeft maatregelen voor een veilige plaatsing op daken en geeft tips voor incidentbestrijding. Allemaal meer dan welkom, omdat het aantal EOS'en op daken de komende jaren gaat toenemen en het nog ontbreekt aan kaders, laat staan wet- en regelgeving." 

Rosmuller noemt het belangrijk dat betrokken partijen tijdig met elkaar om de tafel gaan. "De brandweer moet niet alleen bekend raken met de risico's van EOS, maar ook in gesprek gaan met de eigenaar of Vereniging van Eigenaren (VvE). En worden EOS'en op daken geplaatst, doe dit dan vooral weloverwogen. Betrek in een vroegtijdig stadium de veiligheidsregio erbij om te zorgen voor een passend pakket aan maatregelen om EOS'en veilig op daken te plaatsen." 

Lees hier de handreiking Energieopslag en -opwekking op daken collectieve woongebouwen.

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie