Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Handhavingsverzoeken tegen PAS-melders

De Gelderlander bericht vandaag dat Mobilisation for the Environment handhavingsverzoeken tegen PAS-melders heeft ingediend bij de provincie Gelderland, en dat andere provincies volgen. Dit zorgt voor onzekerheid bij ondernemers die altijd te goeder trouw en volgens de regels hebben gehandeld. LTO Nederland benadrukt dat de overheid de wettelijke verplichting heeft te zorgen voor een passende vergunning voor PAS-melders en de situatie in de tussentijd gedoogd.

LTO 16 juni 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“Dit soort juridisch activisme zorgt voor onnodige druk op boerengezinnen. MOB beweerde vorig jaar nog geen rechtszaken tegen deze ondernemers op te starten. Met deze handhavingsverzoeken aan de provincie tonen zij hun ware aard,” zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland en Omgeving. “De handhavingsverzoeken zijn bovendien volstrekt onzinnig: het gaat om bedrijven die buiten hun schuld geen passende vergunning hebben, en die bij wet de toezegging hebben dat zij die alsnog voor uiterlijk eind 2024 krijgen.”

Passende vergunning

Met de op 9 maart 2021 aangenomen Stikstofwet hebben de Rijksoverheid en de provincies via een ‘legalisatieprogramma’ de wettelijke opdracht om samen zorg te dragen voor het legaliseren van de meldingen. In de wet staat dat alle gebieden zijn drie jaar na inwerkingtreding van het legalisatieprogramma alle meldingen gelegaliseerd.

LTO Nederland heeft samen met natuur- en ondernemersorganisaties een voorstel gedaan voor een aanpak die de vermindering van de uitstoot van stikstof stevig versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt en die weer ruimte schept voor nieuwe economische ontwikkelingen. Onderdeel van dat plan is dat er op veel kortere termijn (uiterlijk op 1 januari 2022) een oplossing is voor legalisatie van PAS melders, interimmers en andere knelgevallen in het kader van de stikstofwet. De daarvoor benodigde stikstofruimte maakt reeds onderdeel uit van het basispad. In combinatie met de in de aanpak voorgestelde reducties en maatregelen wordt voldoende juridische en ecologische onderbouwing geboden om de ontbrekende vergunningen voor melders, interimmers en andere knelgevallen sneller te realiseren.

MOB WOB

De handhavingsverzoeken van MOB volgen op een WOB-procedure om de gegevens van ruim 3.600 PAS-melders te openbaren. LTO heeft zich samen met het ministerie van LNV verzet tegen openbaarmaking van persoonlijke gegevens. Een PAS-melding heeft vrijwel altijd betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. ‘Bedrijfsgegevens’ hebben daarom een sterk persoonlijk karakter. LTO betoogde tot en met de hoogste rechter dat boeren, net als elke Nederlandse burger, recht hebben op de bescherming van persoonlijke levenssfeer. Openbaarmaking van gegevens vergroot de onzekerheid waar veehouders sinds de val van het PAS al onder gebukt gaan. De Raad van State woog het belang van MOB zwaarder, en oordeelde begin dit jaar dat de gegevens toch geopenbaard moesten worden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.