Menu

Zoek op
rubriek

GS stellen gewijzigde omgevingsverordening vast

Op 12 januari 2021 hebben Gedeputeerde Staten actualisatieplan 7 van de Omgevingsverordening vastgesteld. Hierin zijn, mede op basis van zienswijzen, wijzigingen aangebracht.

Provincie Gelderland 13 januari 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Veel zienswijzen

Het concept ontwerp voor de nieuwe verordening lag ter inzage van 22 oktober tot en met 13 november 2020. Hierop ontvingen we 492 reacties. De meeste reacties gingen over het onderwerp natuur en in het bijzonder over een gebied ten zuidoosten van Wageningen-Hoog. In het concept ontwerp werd ten onrechte voorgesteld om  landbouwgronden met een bestemming bos of natuur én enkele agrarische percelen ten zuidoosten van Wageningen-Hoog uit het GNN te halen. De percelen zijn in de nu vastgestelde, definitieve verordening weer toegevoegd aan het GNN. Alle indieners zijn op de hoogte gesteld.

Overige veranderingen

In actualisatie 7 van de Omgevingsverordening zijn ook aanpassingen gedaan op het gebied van wonen, wegen, werklocaties en detailhandel. En over grondwaterbescherming, ontgronding en geitenhouderijen. Alle deze wijzigingen zijn verwerkt in de verordening, kaarten, bijlagen en toelichtingen. Deze documenten zijn via onze pagina over de Omgevingsvisie te bekijken. 

Besluitvorming door Provinciale Staten

De volgende stap is besluitvorming door Provinciale Staten (PS). Op 3 februari vindt hiervoor een beeldvormende sessie plaats, gevolgd door een oordeelsvormende sessie op 10 februari. Op 3 maart 2020 bespreken GS het actualisatieplan 7 met PS voor besluitvorming.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.