Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Goede moties aangenomen bij stikstofregistratiesysteem

Donderdag stemde de Tweede Kamer over moties bij de wijziging van het stikstofregistratiesysteem. Hierbij zijn twee goede moties aangenomen. Door de motie van de VVD en CDA wordt voorkomen dat er stikstofruimte dubbel wordt afgeroomd voor natuurherstel. Het tweede voorstel van de VVD vraagt om een heldere richtlijn te komen voor beweiden en bemesten. Verschillende voorstellen waartoe LTO Nederland eerder aandacht vroeg bij de politiek zijn aangenomen.

LTO 3 oktober 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Alle afgeroomde stikstofruimte inzetten

Bij extern salderen wordt 30% van de stikstofruimte opzijgezet voor natuurherstel. Met de aangenomen motie van de VVD en CDA moet geborgd worden dat alle niet gebruikte stikstofruimte daarna terechtkomt in het registratiesysteem. Er is vraag naar alle mogelijke stikstofruimte met de vele opgaven die er zijn, zoals de bouw van nieuwe woningen, infrastructuur en bovenal het legaliseren van de PAS-melders. In reactie op de motie gaf minister Schouten aan dat er een zekere prioritering zit bij het uitdelen van de stikstofruimte. LTO vindt het daarbij belangrijk dat er óók stikstofruimte specifiek voor de landbouw wordt gereserveerd. Juist voor het langjarig perspectief voor de sector.

Beweiden en bemesten

Deze zomer zei de Rechtbank Overijssel dat voor beweiden en bemesten een natuurvergunning nodig is. Vergunningsvrij beweiden en bemesten is volgens de rechter enkel mogelijk als ‘bestaand gebruik’ aangetoond kan worden. Dit is een juridische begrip. Hoe die onderbouwing er dan wel uit moet komen te zien is nu nog onduidelijk. Dit is volgens LTO de kern van het probleem van de uitspraak van de rechter. Door het aangenomen voorstel van de VVD moet minister Schouten nog dit jaar een met een heldere richtlijn komen die duidelijkheid geeft.

Niet aangenomen moties

Niet alle moties kregen steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. De motie van de SGP om meldingsvrije PAS-projecten ook op te nemen in het stikstofregistratiesysteem werd niet aangenomen. Ook het verzoek van BBB voor een tijdelijke noodoplossing voor PAS-melders haalde het niet.

Hoe nu verder

LTO is nu met provincies en rijk in overleg om stikstofruimte voor landbouw te reserveren in het stikstofregistratiesysteem en bemesten en beweiden vrij te stellen. Om sneller uit de stikstofimpasse te komen ligt er het stikstofplan Duurzaam Evenwicht. LTO, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland roepen de Tweede Kamer fracties op om dit najaar het versnellingsplan alsnog op te nemen in de LNV begroting.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.