Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Gemeenten stellen randvoorwaarden Klimaatakkoord bij

Gemeenten hebben de randvoorwaarden voor de uitvoering van hun taken uit het Klimaatakkoord bijgesteld. Dit was nodig omdat de ambities zijn aangescherpt door het rijk en Europa, veel afspraken uit het Klimaatakkoord verder zijn uitgewerkt en nieuwe maatschappelijke en beleidskwesties om een antwoord vragen.

VNG 1 december 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Actualisering randvoorwaarden Klimaatakkoord (pdf, 185 kB)

4 randvoorwaarden

Om te zorgen dat gemeenten hun taken uit het Klimaatakkoord kunnen uitvoeren en zo een effectieve bijdrage kunnen leveren aan de klimaatopgave, heeft de VNG de randvoorwaarden uit 2019 bijgesteld. Tijdens de Najaars ALV van 1 december hebben de leden hiermee unaniem ingestemd. De komende tijd toetsen we de afspraken over de taken van gemeenten aan:

  • Het speelveld (waaronder wet- en regelgeving, financiële prikkels, verdienmodellen en uitvoerende partijen) en uitvoeringskracht gemeenten zijn op orde

  • De maatregelen zijn haalbaar, betaalbaar en rechtvaardig voor de samenleving 

  • Overheden doen het samen en in vertrouwen 

  • We houden koers voorbij 2030 en kijken ook richting 2050

Nieuwe ontwikkelingen

Sinds de ondertekening van het Klimaatakkoord heeft het klimaatbeleid forse ontwikkelingen doorgemaakt: ten eerste zijn veel afspraken uit het akkoord verder uitgewerkt. Daarnaast schuiven veel gemeenten nu van de fase van afspraken maken naar uitvoering van het Klimaatakkoord. Verder hebben Brussel en het huidige demissionaire kabinet ambitieuzere doelstellingen voor 2030 geformuleerd. Zo moet de CO2-uitstoot met 55% in plaats van 49% omlaag. 

Ook zijn de afgelopen jaren tal van maatschappelijke en beleidskwesties naar voren gekomen die om een antwoord vragen. Van energiearmoede tot netcongestie en van krapte op de arbeidsmarkt tot natuurinclusief isoleren en de vraag wat energierechtvaardig is. 

Hierbij hoort ook dat de normering en regulering moeten aansluiten bij andere duurzaamheidsopgaven waar gemeenten voor staan, zoals een reguleringskader voor circulaire materialen of aanscherping van bouwnormen. Een amendement van de gemeente Eindhoven (pdf, 142 kB) hierover werd met 99,2 % aangenomen.

Tot slot gaf het val van het kabinet deze zomer een extra impuls om de randvoorwaarden tegen het licht te houden.

In gesprek met nieuwe kabinet

Zoals aangekondigd op de ALV in juni 2023, heeft de VNG gesprekken gevoerd met gemeenten over hoe de oorspronkelijke randvoorwaarden moeten worden aangepast. Nu de achterban heeft ingestemd met de nieuwe randvoorwaarden, zullen we in de gesprekken met een nieuw kabinet aanvullende taken hieraan toetsen. Datzelfde geldt voor de uitvoering van al bestaande taken. 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.