Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Gemeenten: ‘Meer instrumenten nodig voor warmtetransitie’

De VNG doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om het wetsvoorstel en besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw en Bgiw) snel in behandeling te nemen. Uitstel levert gemeenten en hun inwoners en bedrijven hogere kosten op, frustreert de uitvoering en maakt de transitie ingewikkelder.

VNG 24 januari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Volgens de VNG biedt dit wetsvoorstel gemeenten het noodzakelijke instrumentarium om regie te kunnen voeren in de warmtetransitie.

Gemeenten bieden aan de hand van de Wgiw hun inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals crèches, buurthuizen en ziekenhuizen, duidelijkheid over het tijdpad en het alternatief voor aardgas in hun wijk of kern.

Groepen vallen buiten de boot

Als de wet niet in behandeling gaat, is het bijna onmogelijk om verduurzaming grootschalig in wijken uit te voeren. Dan is er langer en meer onduidelijkheid. Ook komen de vaak aantrekkelijke collectieve warmtetechnieken niet aan bod. Met het huidige beleid dreigen groepen buiten de boot te vallen, zoals bewoners van (particuliere) huurwoningen en woningeigenaren die niet draagkrachtig genoeg zijn om de uiteindelijk financieel aantrekkelijke investering in verduurzaming van de eigen woning te doen. 

Borgen van randvoorwaarden

De wet borgt dat een gemeente alleen het omgevingsplan mag vaststellen als er een oplossing is die haalbaar en betaalbaar is. Daarmee wordt dan ook de einddatum en eindoplossing vastgesteld. Verder bepaalt de wet dat de gemeente de termijn voor het afsluiten van aardgas moet uitstellen, als uit de praktijk blijkt dat de oplossing niet haalbaar en betaalbaar is.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.