Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Gemeenten: ‘meer diepgang en scherpere keuzes nodig in Nota Ruimte’

Gemeenten dringen er bij het Rijk op aan om in de nieuwe Nota Ruimte ook daadwerkelijk keuzes te maken om stilstand te voorkomen. In een contourennotitie van de nota zien zij nog veel verbeterpunten.

22 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Gemeenten hebben behoefte aan helderheid vanuit het de nationale overheid. Volgens de VNG lopen de decentrale overheden “dagelijks tegen conflicterende regels en ambities van het Rijk aan”.

Niet alles past, ervaren de gemeenten in de praktijk. Zo botsen bijvoorbeeld economische ontwikkeling en natuurherstel. Het is volgens de VNG dus aan het Rijk om met scherpe en structurerende keuzes te komen. Het gaat om politieke keuzes voor de verdeling van functies over de schaarse ruimte.

De gemeenten hopen dat de nieuwe Nota Ruimte, die nu in de maak is en die de NOVI moet vervangen, daar in voorziet. Maar op basis van een contourennotitie van de nota die de gemeentekoepel met het Rijk besprak, zijn er nog veel verbeterpunten.

Zo moeten er volgende de gemeenten op hoofdlijnen nationale keuzes worden gemaakt over locaties voor economie en industrie. Ook moeten de principes van ‘niet afwentelen’ en ‘brede welvaart’ volgens de gemeenten “veel dieper worden uitgedacht”. Verder moet er volgens hen voor alle regio’s economisch perspectief blijven.

Hoewel de gemeenten dus behoefte hebben aan meer centrale regie, hameren zij ook op het principe ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Op gebiedsniveau moet volgens hen bijvoorbeeld ruimte blijven om draagvlak te krijgen voor ontwikkelingen en om gestalte te geven aan de ‘ja, mits gedachte’. Daarmee daagt de Omgevingswet gemeenten uit om in eerste instantie mee te gaan in de wensen en ideeën van initiatiefnemers.

Nota Ruimte

De Nota Ruimte moet een samenhangende visie op de leefomgeving worden. Die omvat keuzes voor 2030, richtinggevende uitspraken voor 2050 en een doorkijk naar 2100. Daarbij zijn water en bodem sturend. Gemeenten moeten hiermee bij de ontwikkeling van hun ruimtelijk beleid rekening houden.

Andersom kunnen gemeenten nu nog input leveren voor de Nota Ruimte via de provinciale ruimtelijke voorstellen. De ruimtelijke voorstellen die de provincies eind dit jaar opleveren, vormen een belangrijke basis voor de Nota Ruimte.

Minister Hugo de Jong voor VRO beoogt de contourennotitie vrijdag 29 september in de ministerraad te bespreken en maandag 2 oktober toe te sturen aan de Tweede Kamer.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.