Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Gelderse reacties op het coalitieakkoord

Het op 15 december 2021 gepresenteerde coalitieakkoord raakt veel Gelderse thema’s. Hieronder staan de reacties van de Gelderse gedeputeerden op de meest relevante onderdelen van het akkoord.

Provincie Gelderland 15 december 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Peter Drenth

“Het kabinet wil versneld stikstofdoelen realiseren en trekt daar veel geld voor uit. Dit sluit volledig aan bij de Gelderse ambities. Sterker nog: om dit voor elkaar te krijgen, is het noodzakelijk om op de Veluwe aan de slag gaan. Uiteindelijk ligt ook bijna de helft van die opgave voor Nederland in Gelderland. Daarmee is de Veluwe cruciaal voor de aanpak van het nieuwe kabinet.

Wij hebben een plan klaar staan om in dit gebied aan de slag te gaan met de waterkwaliteit, het stikstofvraagstuk en het klimaat (CO2-reductie). We zien in de plannen van het kabinet ook onze eigen ambities voor Gelderland terug: namelijk een groene, gezonde en gewaardeerde agrarische sector mét perspectief voor de toekomst, een groene industrie, een leefbaar platteland en een gezonde natuur. We zien ook aanknopingspunten dat het vraagstuk rondom de PAS-melders nu voortvarend zal worden aangepakt.”

Peter van ’t Hoog

“Ik ben blij met de aandacht van het nieuwe kabinet voor weerbaarheid. Zo wordt de aanpak van ondermijning verstevigd. En waar ik bijzonder blij mee ben is dat er ook oog is voor slachtoffers. Den Haag wil voorkomen dat jongeren de criminaliteit ingaan. Provincie Gelderland vindt dat ook heel belangrijk, vandaar onze subsidie voor het project Leerling-Alert, een programma dat waarschuwt voor criminele verleidingen, zoals een bankpas uitlenen.”

Peter Kerris

“We delen de ambitie om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Maar met de € 100 miljoen die de coalitie hier jaarlijks voor inzet, gaan we dat niet halen. Dat is alleen al nodig voor de woningbouw in Gelderland. We zijn blij dat de verhuurdersheffing per direct van tafel gaat. Dat geeft woningcorporaties ruimte om de sociale woningen te bouwen die keihard nodig zijn.

Het is goed dat er weer een minister voor Wonen komt.”

Jan Markink

Ik ben blij met de aandacht voor digitalisering, van de aanpak van digibetisme en innovatie tot cybercriminaliteit. Dat is ook nodig en urgent voor de maatschappelijke transities en economie. Het sluit goed aan bij de grote Europese ambities, waar we voorop lopen.

Sport komt mager aan bod in het regeerakkoord. Dat is teleurstellend. Hoewel we de afgelopen jaren door corona heel duidelijk gemerkt hebben hoe essentieel sport voor de samenleving is, is er weinig aandacht voor het belang van sport voor het maatschappelijk welbevinden. Bovendien mis ik een verwijzing naar het advies nationale sportraad over een sportstelsel en een sportwet.

Wel staan er hoopgevende berichten in over de gemeentefinanciën. De opschalingskorting wordt afgeschaft, er komt extra geld voor jeugdzorg en klimaat.

Jan van der Meer

“Het is goed te zien dat de coalitie miljarden wil inzetten voor klimaatmaatregelen. Uiteraard ben ik erg benieuwd naar een verdere uitwerking en ik hoop op goede instrumenten om het snel en adequaat op lokaal en regionaal niveau uit te voeren.

Dat de coalitie werk wil maken van betere internationale treinverbindingen sluit uitstekend aan bij onze ambities voor de spoorverbinding via Arnhem naar Duitsland.”

Christianne van der Wal

“We zijn blij met de toezegging dat tolheffing zal verdwijnen vanaf 2030. Dat sluit helemaal aan bij de ambities van het Gelders coalitieakkoord. Net als de € 7,5 miljard die de coalitie wil investeren in de bereikbaarheid van de vele nieuwe woningen."

Zie ook

Informateurs overhandigen eindverslag en coalitieakkoord

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.