Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Geen verschil in uitloging van PFAS uit grond en bagger

Bij het gebruik van bagger en grond onder water kunnen stoffen vrijkomen in het oppervlaktewater en het grondwater. Uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Deltares blijkt dat er evenveel PFOS perfluoroctaansulfonaten en PFOA perfluoro octanoic acid vrijkomen uit grond als uit bagger.

RIVM 1 juli 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Aan het gebruik van grond en bagger waarin PFAS, zoals PFOA perfluoro octanoic acid en PFOS perfluoroctaansulfonaten voorkomen, zijn eisen gesteld om te voorkomen dat deze stoffen zich verder verspreiden in het milieu. Dat geldt ook voor het gebruik onder oppervlaktewater, zoals het ondieper maken van plassen waaruit vroeger zand en klei werd gewonnen.

Onderzoek

Eerder was al bekend dat veel partijen grond en bagger lage concentraties PFAS bevatten. Omdat PFAS zich anders gedragen dan veel andere stoffen, was het niet bekend in hoeverre het soort bodem van invloed is op de mate waarin PFAS kunnen vrijkomen. In opdracht van het Ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat hebben het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Deltares daarom bodemmonsters onderzocht van het type landbodem, uiterwaardebodem en waterbodem (bagger).

De bodems zijn onderzocht op karakteristieken die mogelijk van invloed zijn op de uitloging. Specifiek is gekeken naar 28 PFAS verbindingen die worden genoemd in het zogeheten Tijdelijk handelingskader PFAS. Voor twee veelvoorkomende PFAS (PFOS en PFOA) geldt dat de mate van uitloging niet wezenlijk verschilt tussen de drie typen bodem. Dit betekent dat grond en bagger op basis van hun uitlooggedrag niet verschillend behandeld hoeven te worden.

Verschil in uitloging van PFAS uit grond en bagger

Samenvatting

De uitloging van PFAS uit landbodem, uiterwaardebodem en waterbodem (bagger) is vergelijkbaar voor deze drie categorieën bodems. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en Deltares.

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) is een verzamel naam voor duizenden stoffen. PFOS en PFOA zijn twee veelvoorkomende PFASverbindingen die in heel Nederland verspreid kunnen worden aangetroffen in concentraties van enkele microgrammen per kilogram grond of bagger. Om te voorkomen dat deze stoffen zich verder door het milieu verspreiden, zijn er eisen gesteld aan het gebruik van grond en bagger waar PFAS in zit. Grond en bagger kunnen onder andere worden gebruikt bij het ondieper maken van plassen waaruit ooit zand en klei is gewonnen. Bij dit soort toepassingen onder oppervlaktewater zullen PFOS en PFOA in ongeveer dezelfde mate vrijkomen uit de drie soorten bodems die zijn onderzocht.

Download de publicatie

Gerelateerde info:

- Met verruimde PFAS-norm kan infrasector weer van start (Bouwend Nederland)

- Nieuwe achtergrondwaarden voor twee soorten PFAS (RIVM)

- PFAS: meer verantwoorde ruimte voor grondverzet (Rijksoverheid)

- Aanpassingen beleid PFAS (Rijksoverheid)

Artikel delen