Menu

Zoek op
rubriek

Extra plenaire vergadering Omgevingswet Eerste Kamer: De Kamer schorst na plenair debat beraadslaging en stelt stemming uit over Koninklijk Besluit inwerkingtreding Omgevingswet 1-1-2022.

Op woensdagavond 13 januari vond er in de Eerste Kamer een extra (spoed) plenair debat plaats met minister Ollongren over het ontwerp-koninklijk besluit met de inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet op 1 januari 2022. Op 17 december 2020 heeft zowel de Eerste- als Tweede Kamer een brief aangeboden gekregen van Minister Ollongren over het ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Naar aanleiding van een verzoek van de Eerste Kamer is er in de Omgevingswet een bepaling opgenomen dat het parlement via een KB meebeslist over de moment van inwerkingtreding. De Eerste Kamer stemde woensdagavond voor het ordevoorstel van Rietkerk (CDA) om de beraadslaging na plenair debat te schorsen: hiermee is de stemming over het Koninklijk Besluit inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld.

14 januari 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In vervolg op het notaoverleg van de Tweede Kamer op 25 november 2020 is de motie Regterschot (VVD) aangenomen waarin de regering wordt verzocht de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet te bepalen op 1 januari 2022 en het koninklijk besluit met de daarin opgenomen vermelding van die datum zo snel mogelijk voor te hangen bij de beide Kamers der Staten-Generaal.

Op 17 december 2020 heeft zowel de Eerste- als Tweede Kamer een brief aangeboden gekregen van Minister Ollongren over het ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de voorhang van het ontwerp koninklijk besluit (KB) werd een volgende stap gezet richting de besluitvorming over de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022.

‘’De tijd is rijp’’ volgens de minister, en er zou zo snel mogelijk duidelijkheid moeten komen voor de medeoverheden. Woensdagavond is gebleken dat een inhoudelijk debat in de Eerste Kamer gewenst is waar uitgebreid gesproken kan worden over de datum van inwerkingtreding en de eerdergenoemde zorgen, namelijk een werkend DSO, de financiën, en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Over het termijn van vier weken schrijft de minister in een brief aan de Eerste Kamer dat:

‘’de passage dat de voordracht van een Koninklijk Besluit niet eerder wordt gedaan dan vier weken is gericht tot het kabinet. De passage brengt tot uitdrukking dat er sprake is van een minimale termijn van vier weken. Eerder mag het kabinet geen voordracht doen aan de Koning tot bekrachtiging van het Koninklijk Besluit [..] Norm is gericht tot kabinet, geen beslistermijn voor parlement. Het biedt voor beide Kamers een gegarandeerde termijn om de procedure te kunnen bepalen. Het is dan ook geen fatale beslistermijn of behandeltermijn. [..] Zoals vastgelegd in de aanwijzingen voor de regelgeving (Ar. 2.38) dient overigens drie vierde deel van die termijn buiten het reces te vallen. Dat is ook bij dit inwerkingtredings-KB het geval. Gezien de datum van aanbieding en het Kerstreces loopt die termijn tot 2 februari. Uw Kamer heeft dus sowieso nog tijd om het te volgen proces te bepalen.’’

De beantwoording van de schriftelijke vragen - die op 17 december 2020 zijn gesteld – worden deze week nog opgestuurd door de minister.

Zie ook

In gesprek met Tweede Kamerleden over de Omgevingswet, moties en hoe verder

Stemmingsuitslagen moties Omgevingswet ingediend bij overleg 25 november 2020

Samenvatting advies Raad van State ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Brief van Minister Ollongren aan de Eerste Kamer 13-01-2021

Ontwerpbesluit vaststelling tijdstip inwerkingtreding Omgevingswet (PDF)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.