Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Extra inzet op energietransitie en gezonde leefomgeving IJmondgemeenten

De provincie Noord-Holland wil extra inzetten op de energietransitie en een gezonde leefomgeving in de IJmond-gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk. Zij stelt daarom € 900.000 beschikbaar aan de gemeenten om extra personeel in te huren dat zich met deze onderwerpen gaat bezighouden.

Provincie Noord-Holland 4 november 2022

In de drukbebouwde IJmond komen veel verschillende grote opgaven samen. Met name de (landelijke en regionale) ambities op het gebied van energietransitie, wonen en het creëren van een gezonde leefomgeving vragen veel van de gemeenten. De provincie ondersteunt hen daar graag bij, net zoals zij dat bij andere gemeenten doet voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën en de overgang naar nieuwe warmtebronnen om woningen te verwarmen.

Schonere lucht

De grootschalige industrie in het Noordzeekanaalgebied schakelt in de nabije toekomst over van fossiele brandstoffen naar waterstof of elektriciteit. Door in te zetten op waterstof zoals bij de productie van staal door Tata Steel wordt niet alleen de CO2-uitstoot verminderd, maar wordt ook bijgedragen aan een schonere lucht en een gezonde leefomgeving in de IJmond.

Daarvoor is veel energie nodig, onder meer van windmolens op zee. Voor de aanlanding van de energie van de windmolens op zee is uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in de regio nodig. Dat vraagt ruimte, en het goed op elkaar afstemmen van procedures en het op tijd betrekken van de omgeving.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.