Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Extern salderen en verleasen mogelijk in Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten extern salderen en verleasen van stikstofruimte van veehouderijen met stikstof- en fosfaatrechten mogelijk te maken. Dit vergroot de mogelijkheden om vergunningen te verlenen, zonder dat dit leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Overijssel. In Overijssel zijn dit jaar ruim 100 vergunningen definitief verleend. Momenteel zijn er nog 500 aanvragen in behandeling, veruit het grootste deel daarvan is afkomstig van de agrarische sector. Extern salderen is voor deze aanvragers een van de weinige mogelijkheden om een vergunning te krijgen.

Provincie Overijssel 17 september 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Extern salderen houdt in dat bedrijven in hun aanvraag voor een natuurvergunning gebruik mogen maken van (een deel van) de stikstofruimte van een ander bedrijf. Het is mogelijk de stikstofruimte van een ander bedrijf geheel of gedeeltelijk over te kopen. Ook is het mogelijk tijdelijk gebruik te maken van de stikstofruimte van een ander bedrijf (verleasen). Dit laatste kan bijvoorbeeld passend zijn als er maar tijdelijk stikstofruimte nodig is, bijvoorbeeld voor de duur van een bouwproject.

Salderen met bemeste percelen

Al eerder was besloten salderen met bemeste percelen mogelijk te maken. Omdat een perceel niet meer bemest wordt, ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld woningbouw. De aanbieder van stikstofruimte mag niet de volledige hoeveelheid stikstofruimte verkopen/verleasen: 30% van de ruimte die betrokken is bij de transactie vervalt: dat komt ten goede aan de daling van de stikstofneerslag op de natuur.

15 oktober

Vergunningaanvragen waarbij het om stikstof gaat, moeten vergezeld gaan van een berekening met AERIUS. Dat is een rekentool van het RIVM, die aangeeft of er een vergunning nodig is in verband met de stikstofdepositie. Deze rekentool krijgt, volgens de huidige verwachting, op 15 oktober een nieuwe versie. Vergunningaanvragen moeten een berekening aanleveren vanuit deze nieuwe versie van AERIUS.

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat extern salderen en verleasen vanaf 15 oktober mogelijk is. Gemeenten, omgevingsdiensten, adviseurs en initiatiefnemers worden geïnformeerd over het besluit van de Gedeputeerde Staten. In enkele andere provincies is extern salderen en verleasen eveneens mogelijk, er zijn ook provincies die hier later een besluit over nemen.

Meer informatie? Hier vindt u de bekendmaking in het provinciale blad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-6513.html

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie