Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Europees Parlement wil voor 2030 schonere auto´s op de weg

Het EP stelde woensdag dat CO2-uitstoot van nieuwe auto´s voor 2030 met 40% omlaag moet. Het marktaandeel van elektrische en lage-uitstootauto´s wordt verhoogd.

Europees Parlement 3 oktober 2018

Nieuws & Achtergrond

In de ontwerpwet, waar vandaag over gestemd is, stellen de Europarlementariërs voor om een hoger doel te zetten voor vermindering (40% voor 2030) van uitstoot van nieuwe auto´s in de EU. Een tussentijds doel van 20% vermindering voor 2025 wordt voorgesteld. De Europese Commissie stelde eerder een totale vermindering van 30% voor, met het jaar 2021 als referentie. Dezelfde doelen worden gesteld voor nieuwe bestelauto´s.

Autofabrikanten die te veel CO2 produceren betalen een boete aan de EU. De EP-leden zijn overeengekomen dat de inkomsten van deze boetes gebruikt dienen te worden voor het bijscholen van arbeidskrachten in de snel veranderende automobielsector.

De fabrikanten moeten ook garanderen dat het marktaandeel van nieuwe zogenaamde zero- and low-emission vehicles - ZLEVs - (elektrische auto´s of auto´s met een uitstoot lager dan 50g CO2/km) groeit naar 35% voor 2030. Wederom met een tussentijds doel van 20% voor 2025.

Rijtesten onder realistische omstandigheden voor 2023

Het Parlement roept de EU Commissie op om binnen twee jaar met een plan te komen voor rijtesten naar CO2-uitstoot onder realistische omstandigheden, gebruikmakend van een draagbaar apparaat, zoals ook wordt gedaan bij metingen naar NOx. Tot die tijd moet de uitstoot van CO2 gemeten worden aan de hand van data over het brandstofverbruik van auto´s. Echte rijtesten moeten voor 2023 zijn gelanceerd, stellen de EP-leden.

Sociale impact van koolstofvermindering

Europarlementariërs erkennen dat sociaal acceptabele en eerlijke transitie naar uitstootvrije mobiliteit veranderingen eist door de hele keten van de automobielsector. De EU moet daarom bijscholing en de relocatie van werknemers in de sector stimuleren. Voornamelijk in regio´s waar gemeenschappen getroffen worden door de transitie. De EP-leden roepen ook op tot steun voor de Europese batterijproductie.

Labelen en levenscyclus van uitstoot

Voor het einde van 2019 moet de Europese Commissie wetgeving hebben voorgesteld die consumenten voorziet van accurate en duidelijke informatie over het brandstofverbruik en de uitstoot van nieuwe auto´s. Vanaf 2025 moeten autofabrikanten volgens een gemeenschappelijke methode rapporteren over de CO2-uitstoot van nieuwe auto´s op de markt.

Quote

De rapporteur, Miriam Dalli (S&D, MT), zei: De steun krijgen van het Europees Parlement voor doelstelling van 40% minder CO2-uitstoot in 2030 was geen kleine prestatie en hier ben ik dan ook heel trots op. Even belangrijk is de vermindering van 20% van de uitstoot voor 2025.

De wetgeving die ik heb voorgesteld gaat verder dan alleen het beperken van de uitstoot van schadelijke gassen en het beschermen van het milieu. Het is wetgeving die de juiste stimulansen zoekt voor autofabrikanten. Het stimuleert investering in de infrastructuur en een eerlijke transitie voor arbeidskrachten.

Vervolgstappen

Het verslag is aangenomen met 389 stemmen voor, 239 tegen en 41 onthoudingen. De lidstaten bepalen op 9 oktober hun standpunt hierin. De onderhandelingen met de EP-leden over een akkoord in de eerste lezing starten op 10 oktober.

Achtergrond

Transport is enige grote sector in de EU waarin de uitstoot van broeikasgassen nog steeds stijgt, stellen de Europarlementariërs. Om ervoor te zorgen dat de beloftes gemaakt op de Klimaatconferentie in 2015 worden nagekomen moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag. Met als doel een uitstootvrije transportsector in het midden van deze eeuw.

Tegelijkertijd verandert de wereldwijde automobielsector sterk, vooral op het gebied van elektrische aandrijving. Wanneer Europese autofabrikanten te laat zijn in de energietransitie kan ze dit hun leidende rol kosten, als de EP-leden.

Artikel delen