Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

EU-wijzer voor provincies met alle plannen voor een duurzame agrofoodsector

Europese plannen voor de landbouw en voedselproductie raken direct het dagelijks werk in de provincies. In het EU-wijzer magazine zijn alle Europese ontwikkelingen op het gebied van agrofood overzichtelijk bijeengebracht. Het magazine is een gezamenlijke uitgave van Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Medewerkers van verschillende provincies komen aan het woord. Hillebrand Koning, van provincie Flevoland, geeft een inkijkje in de INTERREG FoodChains 4 EU, gericht op het versterken van de regionale voedselketen.

Provincie Flevoland 14 oktober 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

EU-Wijzer

In de EU-wijzer staan ook verhalen over deelonderwerpen: pesticiden, biodiversiteit en biologische landbouw, circulaire bio-economie, nieuwe landbouwpraktijken, kortere voedselketens en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Wat wil de Europese Commissie veranderen? Hoe stuurt de Commissie op een klimaatneutrale voedselketen?

INTERREG FoodChains 4EU

FoodChains 4 EU is een kennisuitwisselingsprogramma op het gebied van innovaties in de voedselketen zoals bijvoorbeeld korte ketens. Verschillende Europese regio’s leren hierbij van elkaars good practices. Het programma richt zich op de vraag ‘Hoe zorg je ervoor dat je voedsel in een zo kort mogelijke keten van de boer naar de consument brengt?’ en ‘Hoe versterk je de interactie tussen de boer en de consument? Het doel is beleid te beïnvloeden om de innovaties te versnellen. Omdat in andere streken in Europa de kennis over korte ketens veel verder ontwikkeld is dan in Nederland, is een INTERREG-project de manier om kennis uit andere lidstaten in huis te halen. Binnen het project werkt Flevoland samen met de regio’s (incl. hun universiteiten) Emilia-Romagna in Italië, Maramures in Roemenië, Regio Manchester in het Verenigd Koninkrijk en Plovdiv & Sofia in Bulgarije. Deze regio’s zijn allemaal op hun eigen manier bezig met streekproducten, en het verkorten en verduurzamen van voedselketens. Binnen Interreg leren we van elkaars kennis en ervaringen op het gebied van kortere en duurzame voedselketens.

Deze editie van de EU-wijzer voor provincies is hier te vinden

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie