Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Eindadvies basisbedragen SDE++ 2021

Het PBL geeft op verzoek aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) advies met betrekking tot de subsidieregeling SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie en van diverse andere CO2-reducerende technologieën bepaald. Dit eindadvies omvat alle opties die binnen de SDE++ worden ondersteund.

PBL 22 februari 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De subsidiebehoefte bij hernieuwbare energie is gedifferentieerd naar de onderwerpen energie uit water, zonne-energie, windenergie, geothermie, verbranding en vergassing van biomassa en vergisting van biomassa. Evenals vorig jaar heeft het PBL voor de andere CO2-reducerende opties gekeken naar de thema’s elektrische boilers, warmtepompen, waterstofproductie via elektrolyse, restwarmte uit industrie en datacenters, en CCS.

Veranderingen in 2021

Ten opzichte van het advies voor en de regeling in 2020 zijn de volgende onderwerpen toegevoegd: CCU voor de glastuinbouw, geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-etheenproductie, recycling van grondstoffen en elektrificatie van offshore productieplatformen. Binnen dit proces is een marktconsultatie uitgevoerd, de resultaten uit de consultatie zijn meegenomen in dit eindadvies.

Kaders en projectpartners

Het PBL heeft deze werkzaamheden uitgevoerd op basis van een adviesvraag en binnen de uitgangspunten van EZK. In het onderzoeksproces dat onderliggend is aan het advies, heeft het PBL ondersteuning gekregen van TNO en DNV GL voor hernieuwbare energie en van TNO, Guidehouse en Witteveen en Bos voor de overige CO2-reducerende opties.

Downloads en links

download het rapport (PDF, 5 MB)

naar het OT-model

meer informatie over de SDE++

Voorlopige correctiebedragen en basisprijzen 2021 voor categorieen in de SDE++ 2021

Deze notitie geeft de voorlopige correctiebedragen en de basisprijzen voor categorieën in de SDE++ 2021 (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) weer. De SDE++-regeling vergoedt het verschil tussen het basisbedrag (de productiekosten) enerzijds en het correctiebedrag (de marktprijs van het product) anderzijds. Deze notitie is gemaakt op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Berekening correctiebedragen op basis van de marktprijzen

De correctiebedragen in de SDE++ representeren de marktwaarde van het geproduceerde product. Zij worden berekend op basis van de ontwikkeling van marktprijzen in de afgelopen 12 maanden. De basisprijzen vormen de bodem van de correctiebedragen. Zowel basisprijs als correctiebedrag wordt per categorie vastgesteld. Daarnaast is een toelichting per categorie en een reflectie opgenomen op de gehanteerde berekeningswijzen voor mogelijke nieuwe categorieën.

Ter illustratie van de berekeningsmethode is een berekening beschikbaar gesteld op de website.

Downloads en links

download het rapport (PDF, 618 KB)

meer informatie over de berekeningsmethode

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.