Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Eerste Kamer stemt in met Wet open overheid

De Eerste Kamer heeft het gewijzigde wetsvoorstel Wet Open overheid (Woo) aangenomen. De wet wordt naar verwachting op 1 juni 2022 van kracht. De decentrale overheden worden betrokken bij het plan om het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) te ontwikkelen. 

VNG 6 oktober 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Aansluiting op PLOOI

Het gebruik van de centrale publicatievoorziening PLOOI, beheerd door het BZK agentschap UBR|KOOP, wordt verplicht gesteld bij de verplichte actieve openbaarmaking van de 11 informatiecategorieën genoemd in de Woo. De decentrale overheden hoeven niet op de ingangsdatum aangesloten te zijn op PLOOI. De aansluiting zal gefaseerd plaatsvinden. VNG, IPO en Unie van Waterschappen hadden eerder hun zorgen geuit over de tijdige beschikbaarheid van PLOOI. De minister van BZK heeft de Eerste Kamer nu aangegeven met de koepels samen te werken aan een plan voor aansluiting van de decentrale overheden. Dit plan moet er voor het eind van 2021 zijn en zal indicatieve data vermelden wanneer de aansluiting gerealiseerd is.

Grip op informatie

In het project Grip op Informatie werkt de VNG sinds 2019 samen met gemeenten aan de voorbereiding op de implementatie van de Woo. Op dit moment lopen er 14 werkroepen waar ruim 110 gemeenten, samenwerkingsverbanden en archiefinstellingen aan deelnemen. In deze werkgroepen worden ervaringen uitgewisseld en producten ontwikkeld die voor alle organisaties nuttig zijn. De VNG zal de implementatie van de Woo de komende tijd ondersteunen. 

Meerjarenplan

De minister van BZK dient een Meerjarenplan op te stellen om de informatiehuishouding van de hele overheid op orde te brengen. De koepels voor de decentrale overheden hebben met de minister afgesproken dat zij voor hun leden een Meerjarenplan opstellen. De VNG zal het eerder opgestelde Meerjarenplan actualiseren, waarbij het doel is om het in het eerste kwartaal van 2022 aan de minister van BZK aan te bieden.

Meer informatie 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.