Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Eerste Kamer besluit op zijn vroegst na de zomer over inwerkingtreding datum Omgevingswet met noodrem-optie tot laatste dag

De vaste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) in de Eerste Kamer willen zo snel mogelijk een kort plenair debat met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Eerste Kamer 21 juni 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Dit besluit volgt op een mondeling overleg dat de commissies dinsdagochtend voerden met de minister. Daarin kwamen zorgen van de Kamer aan de orde over onder andere het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de externe uitvoeringsorganisaties, en de voorbereiding van betrokkenen zoals provincies en gemeenten.

De Eerste Kamer moet nog formeel beslissen over een koninklijk besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Minister De Jonge wil de wet op 1 januari 2023 in werking laten treden en heeft de Eerste Kamer daarom gevraagd voor 1 juli a.s. een besluit te nemen over het door hem voorgehangen koninklijk besluit.

Het nu voorgenomen korte debat is bedoeld een of meer moties te kunnen indienen. In de moties kan de Kamer wensen aan de minister verwoorden. Van stemming over het ontwerp-koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog geen sprake. Een formeel besluit zal de Eerste Kamer pas op z’n vroegst na de zomer nemen.

Bekijk hier het debat terug.

Agenda van het debat

Provincies, gemeenten en waterschappen roepen EK op om het KB nog voor zomer 2022 in stemming te brengen

LinkedIn discussie:

Begrijp ik het nu goed dat als conclusie van dit 'gesprek' met de commissie van de Eerste Kamer over de Omgevingswet, er wordt aangestuurd op 'zekerheid' over de invoeringsdatum per 1 januari 2023 en dat hier de Senaat in wil meegaan maar wel met een noodrem-optie als eind van het jaar het toch niet verantwoord is om in te voeren per 1 januari? Dus is er hiermee nog steeds geen zekerheid en kan er aan die noodrem worden getrokken tot 1 januari?

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.