Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Eerste aanzet tot opstellen van Nationaal Milieuprogramma

Vanaf woensdag 24 augustus is het mogelijk om een zienswijze in te dienen over het voornemen van het kabinet om een milieueffectrapport op te stellen voor het Nationaal Milieuprogramma. Hiervoor is een notitie Reikwijdte en detailniveau opgesteld.

Platform Participatie 25 augustus 2022

In het Nationale Milieuprogramma komt te staan hoe het kabinet ervoor wil gaan zorgen dat op termijn de leefomgeving in Nederland gezond, schoon en veilig is en dat milieurisico’s verwaarloosbaar zijn.

Waar gaat het Nationaal MilieuProgramma over?

In het Nationaal Milieuprogramma (NMP) komt te staan hoe het kabinet ervoor wil gaan zorgen dat in 2050 onze leefomgeving gezond, schoon en veilig is en dat milieurisico’s verwaarloosbaar zijn.

Dit gebeurt vanuit drie hoofdopgaven:

  1. Vitale Ecosystemen
    Vitale ecosystemen staan aan de basis van ons bestaan. Alleen als de bodem-, water- en luchtkwaliteit op orde zijn, kunnen we tot een gezonde leefomgeving voor de mens komen.

  2. Gezonde Leefomgeving
    De kwaliteit van onze leefomgeving wordt beïnvloed door de activiteiten die we ontplooien. We wonen, werken, recreëren en verplaatsen ons in die leefomgeving.

  3. Duurzame, Circulaire Economie
    Bij de stap naar een duurzame en circulaire economie willen we ervoor zorgen dat die activiteiten de leefomgeving zo min mogelijk verstoren.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Met een plan milieueffectrapportage worden mogelijke alternatieve beleidskeuzes vergeleken. De effecten op milieu, economie en andere effecten op onze leefomgeving worden hierbij in beeld gebracht. Op basis van de kennis van de effecten worden later in het proces de beleidskeuzes gemaakt die worden opgenomen in het Nationaal MilieuProgramma. De eerste stap van de plan m.e.r. betreft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt beschreven wat de hoofdopgaven zijn voor het milieubeleid, hoe deze hoofdopgaven uitgewerkt gaan worden en hoe de mogelijke effecten in beeld gebracht gaan worden.

Wie zijn erbij betrokken

Milieubeleid is geen zaak van één partij. Daarom stellen we het NMP samen met andere partijen op. Andere partijen zijn medeoverheden: gemeenten, waterschappen, provincies en andere ministeries. Maar ook (koepelorganisaties vanuit) het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties en individuele inwoners (jong en oud) kunnen een bijdrage leveren.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.