Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

€ 900 miljoen voor verduurzaming gebouwde omgeving

Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten over het ontwerp-meerjarenprogramma 2025 van het klimaatfonds. Het kabinet geeft zo’n € 900 miljoen van de nog gereserveerde middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving vrij.

Rijksoverheid 17 april 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

  • € 212 miljoen voor het voortzetten van de renteloze leningen in het Warmtefonds voor huishoudens met een inkomen tot € 60.000 in 2025

  • € 450 miljoen voor het Nationaal Isolatieprogramma in 2025 en 2026 voor de lokale aanpak door gemeenten

  • € 167 miljoen voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed zoals scholen en zorgcentra. Het geld is bedoeld voor het versterken van financieringsopties, ondersteuning en subsidies

  • Voor de jaren 2027-2030 blijft nog € 1,8 miljard gereserveerd, met name voor ISDE-subsidie: ISDE: Subsidie voor verduurzaming van uw woning (RVO.nl)

Daarnaast is vanuit het Klimaatfonds ruim € 1 miljard beschikbaar gesteld voor de verdere ondersteuning van warmtenetten, via de Warmtenet Investeringssubsidie WiS (€ 973 miljoen) en een Waarborgfonds voor warmtenetten (ruim € 200 miljoen). Dit draagt bij aan de betaalbaarheid van nieuw aan te leggen warmtenetten.

Tot slot is er ruim € 63 miljoen beschikbaar voor het verder ondersteunen van biobased bouwen.

Definitieve besluitvorming vindt plaats bij behandeling van de Voorjaarsnota 2024 en de begroting van EZK in de Tweede en Eerste Kamer.

Bijlage

Voorjaarsnota 2024

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.