Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Druk op gemeenten door opkomst duurzame warmtenetwerken

Het aantal duurzame warmtenetten in Nederland neemt naar verwachting flink toe. Dit is vooral gedreven door woningcorporaties en marktpartijen. Die trend zet extra druk op gemeenten, die voor eind 2021 een Transitievisie Warmte moeten vaststellen. Aan hen ook de taak om inwoners méé te krijgen in deze visie.

28 december 2020

Artikelen

Artikelen

Stichting warmtenetwerk voorspelt dat in 2030 het aantal duurzame warmtenetwerken in ons land is verdubbeld naar zo’n 600. Dat heeft mede te maken met de eerder gemaakte afspraken tussen warmtebedrijven en woningcorporaties, in het Startmotor-akkoord. Volgens de stichting zijn er zo’n 90 warmteprojecten in ontwikkeling.

Lager dan gastarieven
Een andere factor voor de groei van duurzame warmte zijn de gunstigere warmtetarieven. Die zijn namelijk de afgelopen jaren minder snel gestegen dan de inflatiecijfers. Ook kwamen de tarieven recentelijk lager uit dan de gastarieven. Dat maakt investeren in duurzame warmte dus aantrekkelijker.

Warmteketels en -pompen
In het rapport wordt ook voorspeld dat in 2050 duurzame warmtenetten tot 75 procent van de warmtevraag in Nederland kunnen voorzien. Tot 2030 gebeurt dit voornamelijk met hoogrendementsketels en hybridewarmtepompen. Daarna gaan elektrische warmtepompen en waterstof een rol spelen.

Pas in 2050 zou de inzet van fossiele bronnen en biomassa in de warmtemarkt grotendeels gereduceerd zijn. Dit is een prangend vraagstuk voor gemeenten. Voor hen is bio-energie namelijk belangrijk om stappen te zetten in klimaatdoelen, maar de weerstand ertegen neemt toe.

Transitievisie Warmte
Warmtebedrijven kijken uit naar de Transitievisie Warmte, die gemeenten vóór eind 2021 moeten opstellen. Hiermee maken gemeenten inzichtelijk wanneer welke wijken of buurten van het aardgas gaan. Een uitdaging die hiermee gepaard gaat: draagvlak creëren onder inwoners.

Gemeenten krijgen ook regie als de Wet collectieve warmtevoorziening in (waarschijnlijk) 2022 in werking treedt. Dan moeten gemeenten warmtekavels hebben vastgesteld en warmtebedrijven hebben aangewezen. Eerder dit jaar kreeg het wetsvoorstel kritiek, want het zou lokale sturingsmogelijkheden beperken.

Grote opgave
Gemeenten staan voor een grote opgave, waarbij ontwikkelingen in de markt en aankomende nieuwe wetgeving druk op de ketel zetten. Ook zijn er financiële zorgen. Uit Maatschappelijke Kosten-Baten-analyse (MKBA) door de RES-regio West-Brabant blijkt dat er extra geld nodig is om de transitie mogelijk te maken. Ook inwoners vrezen voor hoge kosten.

Bron: https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/duurzaamheid/opmars-duurzame-warmte-zet-extra-druk-op-gemeenten/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.