Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Doorontwikkeling Financiële Monitor Omgevingswet gestart

De rapportage 'Ontwikkeling monitor financiële effecten Omgevingswet en Wkb' is voor de VNG en gemeenten het startpunt voor de doorontwikkeling van de Financiële Monitor Omgevingswet.

VNG 14 april 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Op dit moment ligt er met dit rapport een stevige basis en deze gaan we met behulp van onze klankbordgroep - met gemeenten en uitvoerende organisaties - verder uitwerken. 

Op 15 maart hebben we de eerste bijeenkomst gehad met de klankbordgroep en deze was erg productief. Met ruim 20 deelnemers van gemeenten en uitvoerende organisaties hebben we gesproken over 3 vragen: 

  • In welke vorm gaan we verder? 

  • Is de huidige opzet met de verschillende niveaus voldoende? 

  • Is de huidige opzet met de verschillende beleidsvelden voldoende? 

Conclusie was dat een gezamenlijke aanpak met gemeenten en uitvoerende organisaties gewenst is, juist omdat er met de Omgevingswet veel informatie-uitwisseling plaats zal vinden tussen deze organisaties.

De volgende bijeenkomst met de klankbordgroep vindt plaats op 19 april. Tijdens deze bijeenkomst gaan we ons richten op de volledigheid van de indicatoren. Kunnen we met de indicatoren die in de rapportage staan de juiste financiële consequenties in beeld brengen?

Deelname aan de Financiële Monitor Omgevingswet

Het is daarnaast ontzettend belangrijk dat we straks van voldoende gemeenten input ontvangen voor de Financiële Monitor Omgevingswet. Alleen op deze manier kan er namelijk een goed beeld van de financiële consequenties gemaakt worden.

Aanmelden voor de Financiële Monitor Omgevingswet is voor uw gemeente gunstig omdat: 

  • de gemeente daarmee een belangrijke bijdrage levert voor het inzichtelijk krijgen van de financiële baten, maar ook zeker de lasten. Dit inzicht is nodig voor een eventuele compensatie.

  • de gemeente met de Financiële Monitor Omgevingswet zelf ook inzicht krijgt in de lokale financiële consequenties van de Omgevingswet (en Wkb) en hierop dan ook kan sturen. 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.