Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Dertig plattelandsgemeenten tevreden: nu samen verder!

De P10 is tevreden dat het kabinet de adviezen van Remkes omarmt. De P10 (het netwerk van 30 grootschalige plattelandsgemeenten) is voor een zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak. “Dat doe je samen!”, stelt ook P10-voorzitter Harry Scholten. “Samen met de agrariërs, dorpen en de mensen die er wonen, het Rijk en de Provincie. P10-gemeenten denken in oplossingen en kennen de bedrijven en gebieden en roepen het rijk op gebruik te maken van die kennis.”

P10 18 oktober 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Wij zitten al aan de keukentafel

Remkes rapport ‘Wat wel kan’ legt de focus op mogelijkheden en biedt ruimte om te werken aan een vitaal platteland. Het rapport sluit op deze punten naadloos aan op de Agenda Platteland van het P10 netwerk. Alleen met elkaar en in dialoog kunnen de grote uitdagingen opgepakt worden. De bestuurders van de P10 weten dat als geen ander. De gemeenten zijn de verbindende schakel tussen de overheid (landelijk en provinciaal) en lokale gemeenschappen. Harry Scholten: “Onze gemeenten kunnen oplossingen vinden voor de verschillende uitdagingen waar het landelijk gebied mee te maken heeft. Wij zitten immers al aan de keukentafel, zijn bekend met de zorgen van mensen en werken op regionale schaal aan gebiedsprocessen. Een schaal die betekenis heeft voor inwoners om erbij betrokken te willen zijn.”

Voorbeelden op het platteland

Zo zien de plattelandsgemeenten dat veel ondernemers willen doorpakken. Daar is nú geld voor nodig opdat processen niet stil komen te liggen. De P10 heeft talloze praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat er op korte termijn stappen te zetten zijn. Het instrument ‘Rood voor Rood’ bijvoorbeeld waarmee ondernemers die willen stoppen, snel geholpen worden. Door daarbij een combinatie te maken met het realiseren van woningen rondom buurtschappen wordt tegelijkertijd gewerkt aan het versterken van de leefbaarheid. Ondernemers melden zich ook nu al bij gemeenten met plannen voor beëindiging of verplaatsing van een bedrijf. Of voor ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie zoals het realiseren van een biogas hub, waarbij tegelijkertijd de uitstoot van methaan efficiënt gereduceerd wordt. “We merken dat veel ondernemers op korte of middellange termijn vrijwillig willen afbouwen, vanwege gebrek aan opvolging. Door passende regelingen en ook door kritisch te kijken naar de fiscale belemmeringen om te stoppen, zijn snelle en efficiënte stappen mogelijk. Stappen die goed zijn voor de sector en voor de leefbaarheid van het Nederlandse platteland. Stappen vooruit, die Nederland helpen in het realiseren van de doelen op het gebied van natuur, water en klimaat”, aldus Scholten.

Samen verder

De gemeenten van de P10 kennen het platteland en roepen op om gebruik te maken van die kennis bij de verdere uitwerking. Zij gaan daarbij uit van kansen en pleiten voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak waarbij in onderlinge samenwerking naar oplossingen wordt gezocht. Het uit te werken landbouwakkoord, perspectief voor de landbouw en het Nationaal Programma Landelijk Gebied kunnen niet zonder de inbreng van de P10!

Publicatie

Rapport Remkes: 'Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief'

Zie ook

Kamerbrief met appreciatie rapport-Remkes 'Wat wel kan'

Kabinet neemt aanbevelingen Remkes over

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.