Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Derde interpellatiedebat Omgevingswet op 28 november 2023

De Eerste Kamer heeft senator Van Langen-Visbeek verlof verleend voor het houden van een interpellatiedebat. Het debat staat gepland voor vandaag van 15.00-16.15. U kunt dat volgen via de website van de Eerste Kamer.

28 november 2023

Opinie

Opinie

Aanleiding voor het derde interpellatiedebat is de brief van de minister van 9 november (33 118, FS).

De volgende vragen zullen de minister worden gesteld:

1. Er komen steeds meer signalen dat de invoering van de Omgevingswet de nodige problemen in de uitvoering met zich mee gaat brengen, kan de minister op zo kort mogelijke probleem nog eens in gesprek gaan met de gemeentelijke werkvloer, de bouwplanontwikkelaars, de advocatuur en de consumentenorganisaties over wat zij nodig achten om de OW verantwoord in te kunnen voeren en de EK te informeren over acties die zij nodig achten.

2. Of de minister met de hoogste prioriteit aandacht wil geven aan de knelpunten die zich voordoen na invoering en bij de toegezegde evaluaties en te sturen op zo snel mogelijke oplossing daarvan.

3. Of de minister snel voldoende Rijksmiddelen en expertise beschikbaar wil stellen aan decentrale overheden om problemen én schade zo snel mogelijk op te lossen om stagnatie in de bouwproductie of andere opgaven te voorkomen.

Mijn inschatting:

De minister zal geen aanleiding zien om in gesprek te gaan met de gemeentelijke werkvloer en verwijzen naar het overleg met de VNG-bestuurders. Uiteraard zal hij toezeggen de gevraagde hoogste prioriteit te geven aan de knelpunten. Op de derde vraag zal hij de eigen verantwoordelijkheid van de decentrale overheden benadrukken en de zilverboot afhouden..

Het lijkt er op alsof de Eerste Kamer murw gebeukt is door het demagogisch geweld van de minister en zijn ambtenaren van Aan de Slag met de Omgevingswet.

In de bijlage geef ik aan waarom indiening van een motie van wantrouwen/afkeuring alleszins in de rede ligt.

De indiening zou niet afhankelijk moeten zijn van de vraag of daarvoor een meerderheid zal zijn.

Met de indiening geven senatoren aan dat zij geen vertrouwen hebben in de minister en zijn standpunt dat invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 een verantwoorde beslissing is en niet is terug te draaien, niet delen.

UPDATE 28 november 15.50 uur

Er zijn twee moties ingediend:

33118, FV (Visbeek-Van Langen) in lijn met haar interpellatievragen

33118, FW (NicolaI) over het instellen van een schadefonds

Geen motie van afkeuring, van treurnis, laat staan van wantrouwen.

De moties zFV en FW zijn te vinden op de website van de Eerste Kamer

https://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/omgevingsrecht

Volgende week wordt er gestemd over de moties.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.