Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Decentrale overheden benoemen aandachtspunten voor NOVI

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die het kabinet vorige week presenteerde, biedt ruimte voor decentrale keuzes en voor het samen aanpakken van de maatschappelijke opgaven. De VNG, IPO en UvW vragen wel aandacht voor een aantal punten, zodat decentrale overheden goed hun bijdrage kunnen leveren.

VNG 18 september 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Dat schrijven de koepelorganisaties aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan het Algemeen Overleg over de NOVI op 24 september 2020. In hun brief benoemen ze onder meer:

  • Wat hun visie is op regie door het Rijk, die niet synoniem mag zijn aan centrale sturing met een alomvattende planologie en het aanwijzen van locaties

  • Dat voor integrale afwegingen meer sturing vanuit BZK nodig is, zodat er daadwerkelijk sprake is van 1 Rijksoverheid

  • Welke voorwaarden er zijn voor versterking van de uitvoeringspraktijk

Meer informatie

Lees de bijdrage namens provincies, gemeenten en waterschappen voor het AO over de NOVI hier.

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie