Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

De Woningwet in de praktijk – gebruik de handreikingen

Waar moet je als woningcorporatie op letten als je prestatieafspraken maakt? Hoe verbeter je de leefbaarheid in de wijken? De Woningwet geeft wettelijke kaders voor dit soort vragen. Om professionals op weg te helpen, publiceert het ministerie van BZK samen met o.a. Aedes handreikingen met praktische informatie, speciaal voor medewerkers van woningcorporaties, gemeenteambtenaren, huurdersorganisaties en andere woonprofessionals. De eerste handreikingen over toewijzen, presentatieafspraken en leefbaarheid zijn nu beschikbaar.

Aedes 17 juni 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Wat vind je in de handreikingen?

Elke handreiking bevat een samenvatting over het thema, geeft inzicht in de geldende regels en naleving en verwijst naar meer informatie. De ruimte die de Woningwet biedt, staat centraal in de handreikingen. Ook lees je waar je op moeten letten bij de uitvoering van de wet en bijbehorende regelgeving en beleidsregels.

Er zijn nu handreikingen over prestatieafspraken, leefbaarheid en toewijzing. De volgende handreikingen worden in de loop van dit jaar gepubliceerd:

  • Verkoopregels

  • Maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed

  • Interne governance

  • Zorgvastgoed (o.a. intermediaire verhuur)

  • Middensegment verhuur / sociale koop

  • Verduurzaming

De handreikingen zijn een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met Aedes, de Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Bijlagen

Handreiking prestatieafspraken

Handreiking leefbaarheid

Handreiking toewijzing door woningcorporaties

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.