Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

De terrasvergunning: waarmee moet je rekening houden?

Het terras is in de zomer en zeker tijdens de maatregelen tegen Corona voor veel horecaondernemers een belangrijke inkomstenbron. Wanneer u als horecaondernemer een terras wilt exploiteren, moet u dit vaak volgens de regels van de gemeente doen. In deze blog staan we stil bij de verschillende manieren waarop gemeenten terrassen kunnen toestaan en bespreken we kort de drie meest voorkomende regels.

30 augustus 2021

Artikelen

Artikelen

Waar geregeld?

Wanneer een terrasvergunning nodig is en welke algemene regels er gelden is meestal terug te vinden in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Vaak is er ook nog terrassenbeleid waar nadere regels worden gesteld. Het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester is bevoegd tot het verlenen van de eventuele vergunning.

Let op: De regels kunnen natuurlijk veranderen, bijvoorbeeld als er een nieuwe APV komt. Controleer dus altijd of de regels nog actueel zijn.

Wel of geen vergunning?

Het is ook mogelijk dat een gemeente geen vergunningplicht voor het exploiteren van terrassen heeft, maar alleen algemene regels stelt. Voldoet u aan die regels, dan mag u een terras exploiteren. De gemeente zal de keuze om wel of geen vergunning te verlangen bijvoorbeeld laten afhangen van de impact die een terras op een bepaalde locatie kan hebben. In de gemeente Groningen is bijvoorbeeld geen vergunning nodig maar volstaat een melding als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  1. Het terras bevindt zich buiten het centrum;

  2. Het terras is een gevelterras;

  3. Het terras blijft binnen de afmetingen zoals is terug te vinden in het terrassenbeleid.

De eisen en regels die gelden voor terrassen verschillen per gemeente. Anders dan de gemeente Groningen is in de gemeente Maastricht bijvoorbeeld wel altijd een terrasvergunning nodig, tenzij het gaat om een binnenterras.

Let op: Kijk altijd of u niet ook een andere vergunning nodig heeft. Te denken valt hierbij aan een exploitatievergunning of een Alcoholwet-vergunning.

Wat zijn de meest voorkomende voorwaarden?

Ondanks dat de algemene regels en de regels voor het aanvragen van een vergunning per gemeente verschillen, zijn er drie regels die we vaak terugzien. Dit zijn de volgende regels:

  1. Terrassen zijn alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak. Dat wil zeggen een horecazaak die is toegestaan op grond van het bestemmingsplan of waarvoor een afwijking van het bestemmingsplan is verleend.

  2. Het terras moet bedienbaar zijn, dus te belopen voor het personeel of in de onmiddellijke nabijheid van het horecabedrijf. Wanneer er op het terras alcohol wordt geschonken moet het terras altijd in de onmiddellijke nabijheid van het horecabedrijf zijn, dit volgt uit de Alcoholwet (vroeger Drank- en horecawet). In dat geval is er een Alcoholwet-vergunning nodig.

  3. Het terras mag geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor weggebruikers of een belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de weg.

Wanneer u aan alle regels en/of vergunningvoorschriften van de gemeente voldoet, kunt u uw terras plaatsen. Uiteraard nadat u een vergunning aanvraagt én verleend krijgt als de gemeente dit voorschrijft.

Let op: In sommige gemeenten kunt u voor jaarlijks terugkerende evenementen één vergunning aanvragen die meerdere jaren achter elkaar kan worden gebruikt.

Terrassen maar

Bent u van plan om een terras te plaatsen bij uw horecabedrijf en is de regelgeving onduidelijk? Vraag altijd een jurist om uw aanvraag te controleren. Een boete of een extra vergunningaanvraag kosten veel geld en zijn eenvoudig te voorkomen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.