Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Op 10 juli 2020 brengt de Rli zijn advies ‘Groen uit de crisis' uit. In dit advies pleit de raad voor een groen herstel na de coronacrisis en doet voorstellen voor herstelbeleid waarmee de economie, de werkgelegenheid en een duurzame leefomgeving worden versterkt. Het advies is gericht aan de bewindspersonen van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 7 juli 2020

Nieuws & Achtergrond

De raad constateert dat op dit moment de verduurzaming van economie en leefomgeving nog onvoldoende onderdeel is in de afwegingen over het herstelbeleid na de coronacrisis. De raad biedt in zijn briefadvies een beoordelingskader aan dat beleidsmakers en politieke partijen kan helpen bij het ontwerpen van groen herstelbeleid, bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s en bij het maken van een volgend regeerakkoord. De raad doet tal van concrete suggesties voor groen herstel.

Lees meer over het briefadvies ‘Groen uit de crisis’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel; bart.swanenvleugel@rli.nl, 0652012691.

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie