Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Corporaties: ‘Woningzoekende dupe van vertraging bouw’

Overal in het land werken gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties aan het versnellen van nieuwbouw. Toch gaat de bouw nog lang niet snel genoeg om de vele woningzoekenden aan een woning te helpen. Er zijn verschillende redenen waarom plannen maken voor nieuwbouw moeizaam gaat, maar Aedes ziet ook dat lopende projecten erg veel vertraging oplopen. Om dat te verhelpen, pleit Aedes ervoor vergunningstrajecten te versnellen, participatietrajecten met huurders en omwonenden zorgvuldig uit te voeren én beroepsprocedures in te korten.

Aedes 15 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Weerstand haaks op wooncrisis

Overal in het land hebben nieuwbouwprojecten te maken met bestemmingsplannen die worden aangevochten. Ook bij locatiekeuze van flexwoningen is er op veel plaatsen veel weerstand. Dat staat haaks op de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken en mensen die dringend een woning nodig hebben een dak boven hun hoofd te kunnen bieden. 

Bezwaren zijn om op te lossen

Aedes is daarom voorstander van het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting, waarin de behandeltermijn van bezwaren teruggebracht wordt naar 6 maanden. Op dit moment kunnen beroepsprocedures enkele jaren in beslag nemen. De mogelijkheid om in beroep te gaan en het oordeel van een rechter te vragen, blijft van grote betekenis, maar moet niet leiden tot meer vertraging dan nodig. Bezwaren zijn er om op te lossen, niet om te vertragen. Een zorgvuldig participatietraject kan hierbij de oplossing zijn. Dat kan door huurders en omwonenden tijdig en intensief te betrekken bij het maken van plannen. Bovenal moeten ze mee kunnen denken over de uitwerking van de plannen en het oplossen van problemen. Aedes vindt verder dat de stem van woningzoekende meer gewicht moet krijgen. In het participatie-traject moeten gemeenten ruimte geven aan (vertegenwoordigers van) woningzoekenden, zodat ook hun belangen meewegen. 

YIMBY

Gemeenten kunnen zodoende beter en sneller bestemmingsplannen maken die draagvlak hebben in de samenleving. Minister De Jonge scheef hierover vorig jaar in een Kamerbrief: 

‘Uit onderzoek blijkt dat momenteel vooral veel vertraging ontstaat bij de planvorming, maar ook in de fase van bezwaar en beroep is versnelling mogelijk. Met een andere, meer op samenwerking gerichte werkwijze tussen betrokken partijen is hierin veel tijdswinst te behalen. Daarom moeten werkwijzen worden veranderd, moet meer prioriteit komen voor snelheid in projecten en moet meer rekening worden gehouden met het belang van woningzoekenden.’ 

Dit moet leiden tot Yes in my backyard (YIMBY) in plaats van langdurige procedures die gevoerd worden tegen bepaalde onderdelen van plannen, terwijl het achterliggende einddoel vaak niet bestreden wordt.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.