Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Comité van de Regio’s neemt advies luchtkwaliteit aan

Uit een recente rapportage blijkt dat de Europese richtlijnen voor de omgevingsluchtkwaliteit niet volledig effectief zijn geweest. Tijdens zijn plenaire vergadering nam het Comité van de Regio’s een advies over van rapporteur János Ádám Karácsony over dit onderwerp.

VNG 14 juli 2020

Uit de rapportage bleek dat de luchtkwaliteitsnormen (Ambient Air Quality, AQQ) gedeeltelijk zijn bereikt, maar dat tot nu toe nog niet aan alle doelstellingen is voldaan. De resterende kloof om overeengekomen luchtkwaliteitsnormen te bereiken is te groot.

Aangezien de grootste concentratie luchtverontreinigende stoffen in grotere steden aanwezig is, is het belangrijk dat lokale en regionale autoriteiten worden betrokken bij de herziening van de wetgeving en de uitvoering. Daarnaast is het belangrijk dat de AQQ een gemeenschappelijk kader voor luchtkwaliteit biedt, maar moet maatwerk mogelijk zijn: steden en regio’s moeten de flexibiliteit hebben doelstellingen te bereiken met de middelen die het meest geschikt zijn in de eigen context.  

Voorstel rapporteur en standpunten Nederlandse delegatie

Het voorstel van rapporteur Karácsony bestaat uit 5 punten, waaronder

  • Maak nieuwe normen indicatief

  • Besteed meer aandacht aan emissieregelgeving 

  • Elk bestuurlijk niveau moet zijn verantwoordelijkheid nemen om emissies te verlagen

Dit laatste punt sluit ook goed aan op het Nederlandse Schone Lucht Akkoord. De Nederlandse CvdR-leden onderschreven deze punten en vulden aan dat onder andere ingezet moet worden op innovatie en transities om de grootste verbeteringen te realiseren. Daarnaast moet het CvdR volgens de Nederlandse delegatie het voorstel van de Green Deal ondersteunen om bepalingen over monitoring, modellering en luchtkwaliteitsplannen te versterken. Dat helpt lokale overheden bij hun streven naar schonere lucht.

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie