Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Checklist voor energielabel nieuwbouw na 1 januari 2021

Hoe ziet de verplichte gebouwopname eruit voor de woningen en overige nieuwbouw die na 1 januari 2021 worden opgeleverd? Bureau DGMR heeft dit voor RVO op een rijtje gezet.

LenteAkkoord 16 juli 2020

Artikelen

Artikelen

Wie een woning oplevert, verkoopt of verhuurt, krijgt vanzelf te maken met het energielabel. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is. De manier waarop dit wordt bepaald, gaat per 1 januari 2021 veranderen.

De labelletter op het energielabel wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar (kWh/m².jr). Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Download het onderstaande document voor meer informatie over de verplichting van een energielabel.

Energielabel aanvragen en opstellen
Vanaf 1 januari 2021 kunnen dus alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een vakbekwaam adviseur, die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De vakbekwaam adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase EP-online.

Bij de vergunningsaanvraag wordt door een energieprestatie-berekening getoetst of het gebouw voldoet aan de minimale BENG-eisen. Bij de oplevering moet het energielabel worden verstrekt, waarbij wordt beoordeeld aan de hand van de ingediende BENG-berekening. Hierbij is het belangrijk de documentatie en het (oplever)dossier goed op orde te hebben, zoals de bewijslast per rekenzone (foto’s, tekeningen, nota’s, enz).

Overgangsregeling certificering bedrijven
Een bestaand adviseur moet voor 1 januari 2021 het aanvullende examen met goed gevolg hebben afgelegd. Hij moet vanaf 1 januari 2021 werken volgens de nieuwe BRL’en en ISSO-publicaties 75.1/ 82.1. Ook moet een vakbekwaam energieadviseur beschikken over een kwalificatie van een certificerende instelling. Tot 1 januari 2022 wordt een gecertificeerd bedrijf gelijkgesteld aan een bedrijf dat certificering heeft aangevraagd en dat voor de berekening gebruik maakt van vakbekwame en onafhankelijke adviseurs. Bedrijven die al eerder gecertificeerd waren onder de vorige versie van de BRL en de nieuwe toetreders op de markt mogen gebruik maken van deze overgangsregeling. Dit onder voorwaarde dat:

  • de certificering is aangevraagd; of

  • dat het bestaande (oude) certificaat worden omgezet naar een nieuw certificaat overeenkomstig met de afspraken met de certificatie-instelling;

  • dat er al wordt gewerkt conform de BRL 9500-W of BRL 9500-U én dan gebruik wordt gemaakt van adviseurs die aan de gestelde eisen voldoen.

Consequenties voor het huidige energielabel
Het huidige energielabel voor woningen kan nog tot en met 31 december 2020 worden aangevraagd via de website Energielabel voor woningen. Een definitief toegekend energielabel blijft zijn geldigheid van 10 jaar behouden.

Voor woningen is de grootste verandering dat het huidige Vereenvoudigd Energielabel (VEL) verdwijnt en wordt vervangen door een meer uitgebreid energielabel. Nu kunt u als woningeigenaar nog zelf online een aantal woningkenmerken doorgeven, waarna het label op afstand wordt vastgesteld. Vanaf 1 januari 2021 vraagt u een energielabel aan door een afspraak te maken met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd de woning. De adviseur neemt kenmerken op van de woning waaronder de afmetingen, en de aanwezige isolatie en installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning. Zo wordt het energielabel nauwkeuriger en is het mogelijk om verbetermogelijkheden op maat aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het label te staan.

Het aanvragen van een energielabel gaat straks tussen de  € 100 en de € 200 kosten. Dit hangt mede af van de tijd die een adviseur nodig heeft om alle kenmerken op te nemen.

Verschillen in methodes tussen NEN 7120 en NTA 8800
Met de invoering van de NTA 8800 op 1 januari 2021 verandert bij alle gebouwen de bepaling van de energieprestatie. Is voor een gebouw vóór 1 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend volgens de huidige energieprestatie NEN7120-methode (EPC)? En staat de oplevering gepland ná 1 januari 2021? Dan moet een energielabel worden bepaald volgens de NTA 8800.

Veel van de informatie uit de NEN 7120-methode kan rechtstreeks worden overgenomen voor de NTA 8800-methode. De aanvullende informatie kan verzameld worden tijdens de verplichte gebouwopname (een groot deel ter plekke tijdens de oplevering) of kan als onbekend worden ingevuld. Voor het efficiënt opstellen van een energielabel volgens de NTA 8800-methode is het belangrijk de documentatie en het (oplever)dossier goed op orde te hebben. Gaat het om een bouwproject waarin meerdere gebruiksfuncties en energieprestatieplichtige gebouwen worden gerealiseerd? Dan moet volgens de NTA 8800 per rekenzone en/of gebouwdeel het bewijsmateriaal worden verzameld.

Hieronder staat het onderzoek (en bijbehorende opnameformulier) dat leidend is in het geven van inzicht in de verschillen tussen de methodes NEN 7120 en NTA 8800. De opnamechecklist kan tijdens de bouw worden gebruikt voor het opstellen van de benodigde bewijslast  Zo wordt bewijslast beter geregistreerd. De checklist geeft de bewijslast per rekenzone aan.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.