Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Bouwend Nederland hoopt dat Porthos-uitspraak tot toename bouwproductie leidt

Bouwend Nederland vindt het een positieve ontwikkeling dat door de Porthos-uitspraak steeds meer duidelijkheid komt over welke bouwprojecten wel en niet vergund kunnen worden. “Investeringen zijn hard nodig om de natuur te herstellen, het oplopende woningtekort terug te dringen, nieuwe infrastructuur aan te kunnen leggen en klimaatdoelen te halen.”

Redactie PONT | Omgeving 18 augustus 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Op 16 augustus deed de Raad van State einduitspraak in de Porthoszaak. De Raad van State oordeelde dat het project door kan gaan, hoewel tijdelijk een minieme toename van stikstofdepositie op omliggende Natura2000-gebieden optreedt. De hoogste rechter acht voldoende aangetoond dat dit niet zal leiden tot een significante verslechtering van de natuur.

"Ik hoop dat deze duidelijkheid voor de bouwsector leidt tot meer vertrouwen bij investeerders en een toename van de bouwproductie", zegt Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland in een persbericht van de brancheorganisatie voor bouwers.

Visser: "Investeringen zijn hard nodig om de natuur te herstellen, het oplopende woningtekort terug te dringen, nieuwe infrastructuur aan te kunnen leggen en klimaatdoelen te halen. Daarnaast roep ik de politiek op om vaart te maken met de Aanpak Piekbelasting en andere bronmaatregelen om zo ruimte te maken voor natuurherstel, boeren en bouwactiviteiten."

Op 2 november 2022 oordeelde de Raad van State in een tussenvonnis dat de bouwvrijstelling voor dit project in strijd was met Europese regelgeving. Door het wegvallen van de vrijstelling moet voor ieder project weer onderzoek worden gedaan naar de gevolgen voor Natura2000-gebieden.

Initiatiefnemers Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland moesten aantonen dat eventuele tijdelijke stikstofuitstoot bij de aanleg van Porthos niet zou leiden tot een verslechtering van de natuur, met name in het duingebied bij Den Haag.

Deze positieve uitspraak betekent volgens Bouwend Nederland meer duidelijkheid voor de bouwsector over wat vergund kan worden. Zeker voor bouwprojecten die, net als bij het Porthos-project, “een haast onmeetbaar effect op de natuur hebben”, aldus de bouwers.

In combinatie met een recente uitspraak van de Raad van State inzake de rekenafstand van 25 kilometer ontstaat langzaam ook juridische zekerheid over wat wél kan.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.