Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Blogserie Omgevingswet deel III: Motie startsein van de Omgevingswet door Eerste Kamer aangenomen

Gister is tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal de motie Rietkerk aangenomen. Deze motie houdt in dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt is en blijft.

13 juli 2022

Blog

Blog

Inhoud motie

In de motie worden drie concrete punten aangedragen. Het eerste punt is dat inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt is en blijft. Reden hiervoor is dat de bevoegde gezagen, dus gemeentes, provincies e.d., hun voorbereidingen daarop kunnen inrichten en de uitvoering geen vertraging oploopt.

Het tweede punt ziet op de wenselijkheid van het uitbrengen van een geactualiseerd advies door het adviescollege ICT-toetsing. De motie spreekt uit dat met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 het advies in oktober dit jaar dient te worden uitgebracht.

Het derde punt is het verzoek om voortgangsinformatie vanuit het interbestuurlijke programma over performance, stabiliteit, integrale ketentesten en tijdelijke alternatieve maatregelen. Dit verzoek is gericht aan de regering. Daarmee wordt beoogd dat de Eerste Kamer tijdig kennisneemt van de testuitslagen en de verbeteringen van de keten.

De aanname van de motie betekent dat de regering wordt opgeroepen om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Echter, de regering zal in oktober alsnog beslissen of de Omgevingswet ook daadwerkelijk per 1 januari 2023 in werking zal treden.

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.