Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Bezwaar aantekenen openbaring gegevens PAS-melders

De Raad van State heeft vorige maand naar aanleiding van een wob-verzoek van milieuactivisten MOB besloten dat de gegevens van PAS-melders openbaar moeten worden gemaakt. LTO Nederland heeft zich samen met het ministerie van LNV tot de hoogste rechter verzet tegen openbaarmaking van persoonlijke gegevens. PAS-melders ontvingen deze week een brief van LNV waarin staat hoe melders zich kunnen verzetten tegen de openbaarmaking, als zij vrezen voor sabotage van hun bedrijf door activisten.

LTO 24 februari 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

LTO is bang dat milieugroeperingen de gegevens van duizenden PAS-melders gaat gebruiken om tegen ze te procederen, omdat zij geen passende vergunning hebben. Deze ondernemers hebben echter altijd te goeder trouw en volgens de regels gehandeld. LTO blijft zich er daarom ervoor inzetten dat de PAS-melders zo snel mogelijk moeten worden gelegaliseerd.

Extremisten

De zorg over dierenextremisme is een belangrijk bezwaar tegen het openbaar maken van de gegevens van PAS-melders. Een PAS-melding heeft vrijwel altijd betrekking heeft op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. ‘Bedrijfsgegevens’ hebben daarom een sterk persoonlijk karakter. Boeren vrezen daarom dat hun bedrijf makkelijk doelwit wordt gemaakt van milieu- en dierenactivisten. De Raad van State ging hier maar deels in mee. Alleen als je aannemelijk maakt dat door het openbaar maken van de gegevens activisten zullen proberen uw bedrijf te saboteren mag het ministerie openbaarmaking weigeren.

Bezwaar maken

Je kan als PAS-melder dus bezwaar maken tegen openbaarmaking van je bedrijfsgegevens, maar helaas lijkt dit alleen kans van slagen te hebben als je aannemelijk kan maken het doelwit van activisten te zijn of worden. Het ministerie van LNV verstuurde deze week een brief om aan te geven hoe je als ondernemer bezwaar kunt maken. LNV zal rond 4 maart op www.aanpakstikstof.nl het besluit tot openbaarmaking publiceren, waarna ondernemers twee weken de tijd hebben om bezwaar aan te tekenen.

Als je als PAS-melder de brief niet hebt ontvangen kun je hem opvragen onderaan deze pagina.

Lees hier de reactie van LTO Nederland op de rechtszaak over de MOB wob bij de Raad van State: ‘LTO teleurgesteld in openbaarmaking PAS-melders, snelle legalisatie noodzakelijk’

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.