Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Beter worden van de ruimtelijke impact van Corona

Maak de juiste strategische keuzes en ga aan de slag om de gevolgen van de coronapandemie ruimte en landschap in goede banen te leiden. Als we bijvoorbeeld meer willen thuiswerken, wat betekent dat dan voor onze infrastructuur, kantoren en onze woonwensen? Of wat zijn de gevolgen van ons massale online koopgedrag voor onze winkelcentra en de behoefte aan distributiecentra?

Provincie Zuid-Holland 17 maart 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Met het advies ‘Beter worden van Corona’ bepleit onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Noël van Dooren dat we nu proactief moeten denken en handelen: “Corona confronteerde ons met aangrijpende en ernstige vraagstukken. Kwesties van ruimte en landschap staan daarbij zeker niet op de voorgrond. Maar er is een opvallende samenhang, zeker als je op de wat langere termijn kijkt, tussen een ruimtelijk perspectief, een economisch perspectief en bovenal een gezondheidsperspectief. De woonomgeving en de openbare groene buitenruimte zijn daarin verbindend element. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat juist goed ontworpen, meervoudige, flexibele groene ruimte in de directe woonomgeving enorm aan waarde blijkt te hebben gewonnen.”

Strategische keuzes

In het advies legt Van Dooren een aantal strategische keuzes voor. Die gaan over de rol van de provincie, over de reactie op veranderingen die we zien en het bieden van korte- en langetermijnperspectief. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kwesties of ontwikkelingen versneld of juist vertraagd moeten worden. Van Dooren adviseert dat de provincie zich bijvoorbeeld uitspreekt dat de afgenomen filedruk tijdens de pandemie een verworvenheid is die behouden moet worden.

Thematische discussies

Van Dooren bepleit dat de provincie op een aantal onderwerpen positie moet bepalen. Bijvoorbeeld over de betekenis van de stad waar de verandering in woonplaatskeuze gevolgen kan hebben voor de woningbouwopgave. Ook gaat het om de noodzaak voorbereid te zijn op een crisis als deze. Wat leren we en wat betekent dat voor de ruimte om ons heen?

De Zuid-Hollandse aanpak

Er zijn ook concrete en specifiek Zuid-Hollandse zaken die direct om aandacht vragen of tot snelle actie uitnodigen. Zo kan een stimuleringsprogramma innovaties met betekenis voor een langere termijn lonen en een helpen bij een meer duurzaam ingerichte maatschappij. Een ander voorbeeld is de toename van internetbestellen, die juist ook in Zuid-Holland slecht kan uitpakken. En dus is het belangrijk met de lessen uit de pandemie nieuwe logistieke ketens beter te organiseren.

De provincie als werkgever

Het advies bevat ook aanbevelingen voor de provincie als werkgever. De pandemie heeft allerlei vragen opgeroepen over thuiswerken enerzijds en de rol van kantoren anderzijds. De provincie als grote werkgever zou daarom een voortrekkersrol moeten willen nemen en vanuit de eigen situatie een veel breder strategisch gesprek starten over de toekomst van die kantoren.

Gesprek

Van Dooren wil graag het gesprek aangaan over zijn advies: “Ik nodig iedereen van harte uit om het advies te lezen, maar wil er ook graag het gesprek over voeren. Veel vraagstukken zijn niet eenduidig in een aanbeveling tot actie te vangen. Zo onderstreept de huidige crisis in Oekraïne nog eens in hoeverre internationale afhankelijkheden een rol spelen. Al deze vraagstukken vragen om overdenking en uitwisseling, want samen richten we de ruimte in Zuid-Holland in.”

Publicatie

Beter worden van Corona

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.