Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Berekenen gezondheidseffecten bodemvervuiling: Nieuwe versie CSOIL 2020

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft een update voor het blootstellingsmodel CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems  2020 ontwikkeld. Met dit rekenmodel wordt berekend in welke mate mensen gedurende hun hele leven blootstaan aan bodemvervuiling. Blootstelling aan stoffen uit een vervuilde bodem kan namelijk schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Deze blootstelling kan gebeuren door bijvoorbeeld groente en fruit uit eigen tuin te eten. De overheid gebruikt het CSOIL-model om de normen voor de kwaliteit van de bodem te bepalen.

RIVM 16 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Door de update sluit CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems  2020 aan op nieuwe ICT Information and communication technology -besturingssystemen en wetenschappelijke kennis. Ook kan het model hierdoor aansluiten op de nieuwste versie van de Risicotoolbox bodem (www.risicotoolboxbodem.nl), die de blootstellingsberekeningen van CSOIL gebruikt. Met deze toolbox kan bijvoorbeeld worden bepaald of grond veilig mag worden (her-)gebruikt.

Omgevingswet

De Risicotoolbox bodem zal het komende jaar aangevuld worden met modules op basis van CSOIL 2020. Deze nieuwe modules zijn nodig voor de omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt. Voor onderzoekers komt CSOIL 2020 als losstaand model beschikbaar.

Download publicatie: CSOIL 2020: blootstellingsmodel voor gezondheidsrisico's door bodemvervuiling. Technische beschrijving

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de update van het blootstellingsmodel CSOIL 2020. Met dit rekenmodel wordt berekend in welke mate mensen gedurende hun hele leven blootstaan aan bodemvervuiling. Dat kan bijvoorbeeld door groente en fruit uit eigen tuin te eten of gronddeeltjes in te slikken als ze in de tuin werken. Het RIVM heeft dit model, dat in 1995 is ontwikkeld en in 2000 is herzien, nu geactualiseerd. De overheid gebruikt het CSOIL-model om de normen voor de kwaliteit van de bodem te bepalen.

Door de update sluit CSOIL 2020 aan op nieuwe ICTbesturingssystemen en wetenschappelijke kennis. Ook kan het model hierdoor aansluiten op de nieuwste versie van de Risicotoolbox Bodem, die de blootstellingsberekeningen van CSOIL gebruikt. Met deze toolbox kan worden bepaald of de grond veilig mag worden (her-)gebruikt. De toolbox wordt op dit moment uitgebreid met andere tools zodat hij voor de Omgevingswet kan worden ingezet. Deze wet treedt, naar verwachting, op 1 januari 2022 in werking.

Contact met stoffen uit een vervuilde bodem kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Om te weten hoe groot het risico op gezondheidseffecten is, is informatie nodig over de mate waarin mensen blootstaan aan een stof. Voor de blootstelling kijkt CSOIL 2020 welke functie een bodem op een locatie heeft, zoals wonen of natuur, en naar de eigenschappen van een vervuilende stof. Het samenspel van de functie van een bodem, de stofeigenschappen en de lokale situatie zoals de diepte van de vervuiling bepaalt de blootstelling. Een voorbeeld van een stofeigenschap is hoe makkelijk een stof oplost in water.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.