Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Bereikbaarheid essentieel voor woningbouwopgave, economie en klimaat

Voor een gezonde economie, verduurzaming en bereikbare woningbouw is mobiliteit essentieel. Zonder goed georganiseerde mobiliteit komt Nederland namelijk tot stilstand. Daarom roepen provincies het Rijk op om voldoende middelen daarvoor beschikbaar te maken en te kijken naar slimme verbindingen met die andere opgaven.

IPO 3 november 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In de kamerbrief van afgelopen vrijdag schetst minister Visser van I&W een somber beeld over de financiële haalbaarheid van opgave versus ambitie. Provincies hebben die brief met grote zorg gelezen. Een goed toekomstbeeld ontbreekt voor beheer en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur en de aanleg van nieuwe infrastructuur lijkt nu ook onzeker.

Natuurlijk zijn er voldoende middelen nodig om de kwaliteit van onze infrastructuur te borgen. Het onderhoud moet op orde zijn, maar ook aanleg van nieuwe wegen, OV en fietsinfra is noodzakelijk om de nieuwe woningbouw te ontsluiten. Die zijn van belang om de bouw van de 1 miljoen woningen goed op te kunnen vangen.

Tekort

Het tekort op deze investeringen wordt door de Rebel group geschat op zo’n € 8,12 miljard (2021-2030). Wij pleiten daarom om de komende jaren extra geld vrij te maken voor infrastructuur die hard nodig is om de woningbouwopgave te realiseren en de onrendabele top te verkleinen.

Grote knelpunten zoals Eindhoven en Utrecht

Voor Brainport Eindhoven blijkt uit MIRT onderzoek van Rijk en regio dat de komende 20 jaar minimaal 72.000 arbeidsplaatsen bij komen en er 62.000 woningen moeten worden gebouwd. Dat zorgt voor een forse toename van mobiliteit. Daarbij moeten we o.a. zorgen voor een toekomstvaste OV-terminal in samenhang met station Eindhoven centraal. Deze en andere investeringen bedragen totaal 2 à 3 miljard euro waarvan op de korte termijn 1 miljard nodig om om de schaalsprong en mobiliteitstransitie in te kunnen zetten.

Zo is in Utrecht een nieuw OV systeem nodig (schaalsprong OV) om ervoor te zorgen dat de woningbouw en economische groei in de regio kunnen doorgaan. Er is onder andere een metrotram in de stad nodig die aansluit op het provinciale busvervoer. Maar ook een extra IC station Lunetten-Koningsweg als ontlasting van Utrecht Centraal. Dankzij deze investeringen kunnen 45.000 tot 73.000 woningen gebouwd gaan worden. Ook maakt het nieuwe OV systeem het Utrecht Science Park beter bereikbaar, wat 27.500 tot 49.500 extra banen oplevert en direct bijdraagt aan de innovatiekracht op gebied van Life Sciences, Health en duurzaamheid.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.