Menu

Zoek op
rubriek

BENG voor Hoger Onderwijs

BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) is de opvolger van de EPC berekening. De introductie ervan heeft wat moeite gekost. In 2015 zijn voorlopige eisen opgesteld. Eind 2018 zijn nieuwe eisen in concept voorgesteld. Eind 2019 zijn dan toch de definitieve eisen gepubliceerd in het staatsblad. De BENG eisen gaan in op 1 januari 2021.

10 november 2020

Artikelen

Artikelen

De reden voor de diverse aanpassingen tussen de concepten en definitieve versie, als ook de uitstel van de introductie van de eisen, komt doordat de markt is geconsulteerd over kostenoptimaliteit en kosteneffectiviteit. Daarnaast ligt achter de BENG eisen een nieuwe norm, de NTA 8800, waarvoor ook nieuwe software gemaakt moest worden om te kunnen berekenen of een gebouw er aan voldoet. Het maken van de software had ook vertraging opgelopen. Inmiddels (sinds deze zomer) zijn we zover dat de eisen vastgesteld zijn en er software beschikbaar is.

De BENG eisen

De BENG eisen gaan in per 1 januari 2021. Er zijn eigenlijk 3 BENG eisen:

  • BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)

  • BENG 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)

  • BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

De BENG eisen zijn verschillend per gebruiksfunctie, met dezelfde indeling in functies als in het Bouwbesluit. Voor de functie ‘onderwijs’ geldt – afhankelijk van de verhouding verliesoppervlakte/gebruiksoppervlakte – bijvoorbeeld:

BENG 1: maximaal 190 kWh/m2.jr
BENG 2: maximaal 70 kWh/m2.jr
BENG 3: minimaal 40%
* geldt als Als/Ag ≤ 1,8

BENG 1: maximaal 190 + 30 * (Als/Ag – 1,8) kWh/m2.jr
BENG 2: maximaal 70 kWh/m2.jr
BENG 3: minimaal 40%
* geldt als Als/Ag > 1,8

Nieuwbouw Hoger Onderwijs

Wat betekent dit nu concreet voor de scope van een nieuwbouw hoger onderwijsgebouw? Een rekenstudie met de in 2019 vastgestelde eisen en gebruikmakend van gevalideerde NTA 8800 software loopt nog. Het is met spanning afwachten wat daarvan exact de resultaten zijn!

Als we kijken naar een eerdere studie van Royal HaskoningDHV, zien we dat het voor hoger onderwijs gebouwen mogelijk lijkt om te voldoen aan de BENG eisen, mits een pakket maatregelen genomen wordt, bijvoorbeeld: zonnepanelen, WKO, elektrische warmtepomp, vraaggestuurde gebalanceerde ventilatie met WTW, hogere isolatiewaardes, lage verlichtingsvermogens.

Kostenimpact

Wat is precies de kostenimpact van deze maatregelen? De meeste maatregelen zijn tegenwoordig gangbaar en hebben vrijwel geen impact op de kengetallen. Wel is het goed om rekening te houden met het volgende:

  • hogere isolatie gevel, dak -> plus circa 1-2% op de investeringskosten.

  • warmte-koude-opslag (WKO) -> plus 1-3% op de investeringskosten (sterk afhankelijk van de omvang van het gebouw en van de WKO. Naarmate het gebouw groter is, wordt de WKO relatief goedkoper).

  • zonnepanelen -> plus circa 2% (meestal is de limiterende factor het beschikbare dakoppervlak).

Door Christiaan de Pous, AT Osborne

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.