Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Beheer Informatiemodel Externe Veiligheid

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor milieu en de fysieke leefomgeving. Ook het verzamelen en beheren van gegevens over externe veiligheidsrisico’s valt daaronder. Dat gebeurt met het nieuwe Register Externe Veiligheid (REV), dat in de plaats komt van het huidige Risicoregister Gevaarlijke Stoffen (RRGS). Geonovum gaat het bijbehorende informatiemodel IMEV beheren. Productmanager Tyora van der Meulen vertelt erover.

Geonovum 18 maart 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

‘Bij externe veiligheid kun je denken aan risico’s door productie, transport en opslag van gevaarlijke stoffen en aan risico’s die samenhangen met windturbines en luchthavens. De
bronhouders voor deze nieuwe registratie zijn het rijk, provincies en gemeenten – in de praktijk zijn dat vaak omgevingsdiensten – en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Burgers en bedrijven kunnen de informatie uit het Register Externe Veiligheid straks bekijken in de digitale kaarten van de Atlas Leefomgeving.’

Aandachtsgebieden

Binnen het Register Externe Veiligheid worden 3 soorten aandachtsgebieden gedefinieerd: voor brand, explosies en gifwolken. Tyora: ‘Deze aandachtsgebieden liggen als een soort schillen om de risicobron heen. Zo reiken de effecten van een explosie bijvoorbeeld verder dan een brand. En een gifwolk is risicovol voor weer een groter gebied dan een explosie.’

Informatiemodel

Het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) is onderverdeeld in de volgende typen activiteiten:
• Tanken brandstoffen
• Opslagtanks gassen
• Opslagtanks vloeistoffen
• Vervoer/parkeren
• Explosieaandachtsgebieden ontplofbare stoffen
• Explosieaandachtsgebieden vuurwerk
• Opslag in verpakking
• Buisleidingen en aardgasinstallaties
• Landbouw
• Industrie
• Energieopwekking
• Overige activiteiten

Tyora: ‘Het IMEV is ontwikkeld door Antea. Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van de formele overdracht van het model aan ons, want Geonovum gaat het model beheren. Dat betekent dat we dit jaar een beheerorganisatie en een beheerproces gaan opzetten.’

Planning

Aan het Register Externe Veiligheid zelf wordt nog gebouwd door Geodan. ‘Omgevingsdiensten kunnen zich nu al aansluiten, zodat ze het aanleveren van hun data kunnen testen. Het is de verwachting dat het register op 1 januari 2022 operationeel is, tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.’

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.