Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Annotatie bij uitspraak rechtbank Arnhem d.d. 7 April 2010, inzake Duurzaam Bouwen

Wederom een uitspraak over art. 122 Wonw, dit keer toegespitst op de zogenoemde statiegeldregeling,gericht op het bereiken van een lagere EPC dan de EPC-norm uit het Bouwbesluit.

7 april 2010

Nieuws & Achtergrond

Art. 122 Wonw verbiedt een gemeente om een rechtshandeling naar burgerlijk recht te verrichten ten aanzien van een onderwerp waarin al is voorzien in of krachtens het Bouwbesluit en hoofdstuk IV van de Woningwet (het hoofdstuk over vergunningen). In deze casus had de gemeente Buren bouwkavels verkocht aan particulieren onder de clausule dat indien de koper een lagere EPC (0,72) zou realiseren dan de geldende EPC-norm uit het Bouwbesluit (0,8), de koper een deel van de koopsom ( 5000) zou terugkrijgen. Voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst was door de gemeente aan gegadigden medegedeeld dat vanwege deze zogenoemde statiegeldregeling, de koopsom zou worden verhoogd met 5000. De kopers voeren aan dat bedoelde statiegeldregeling in strijd is met art. 122 Wonw en daarom nietig.

Mr. M.Y.C.L. de Wit schrijft een annotatie bij uitspraak rechtbank Arnhem d.d. 7 April 2010. U kunt de annotatie

hier

lezen.