Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Akkerbouwers Zuid-Westelijke Delta: meer samenwerking nodig voor vitaal platteland

5 grote akkerbouwers uit de Zuidwestelijke Delta hebben hun perspectief op de toekomst van de landbouw in het gebied geformuleerd. Duurzaam produceren én een boterham verdienen kan, maar dat is een complexe opgave waarvoor meer samenwerking en regie nodig is.

Provincie Zuid-Holland 28 januari 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De akkerbouwers presenteerden hun perspectief ‘Groene groei als wenkend perspectief’ tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van diverse overheden, markt- en ketenpartijen en onderzoekers. Zij hebben zich verenigd in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuid-Westelijke Delta. In het perspectief laten de boeren zien dat voor de overgang naar een toekomstig vitale landbouw samenwerking vereist is. Met een gedeeld beeld – de noodzaak tot verduurzaming – maar met een eigen rol voor overheden, boeren, ketenpartijen en retail. Zij geven aan dat het Interbestuurlijke Programma een vruchtbaar begin is, maar vraagt om verdere ontwikkeling en samenwerking. Vanwege de complexiteit roepen ze ook op tot meer regie, bijvoorbeeld door een Landschapscommissaris aan te stellen.

Perspectief als nieuw uitgangspunt

De diverse aanwezigen hebben afgesproken het perspectief als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenwerking en verder uit te werken wat de komende jaren nodig is. Gedeputeerde Meindert Stolk, namens Zuid-Holland aanwezig: “We staan samen aan de lat voor een duurzame toekomst voor de landbouw in de Zuidwestelijke Delta: boeren, waterschappen, natuurorganisaties, drie verschillende provincies. Een toekomst waarin sprake is van minder uitstoot, meer biodiversiteit en betere waterkwaliteit. Boeren hebben daarin een sleutelpositie en het is goed dat zij hiervoor nu een eerste voorzet doen. Nu is het aan ons allemaal om dit perspectief verder te brengen.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.