Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Airbnb steeds vaker in kleinere gemeentes

Het toeristisch verhuren van woningen was lange tijd vooral een stedelijk fenomeen, maar hier is de laatste jaren verandering in gekomen. Uit onderzoek blijkt dat Airbnb nu ook in kleinere (landelijke) gemeentes is doorgedrongen.

Provincie Noord-Holland 1 december 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Ruim één derde van het totaal aantal accommodaties in Nederland (65.698 in 2020) bevindt zich in Noord-Holland. In het merendeel van de gemeenten in Noord-Holland Noord nam het aantal toe. Voor de Noord-Hollandse accommodaties werden in 2020 in totaal 1,48 miljoen nachten gereserveerd.

De Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen van vakantieverhuur via Airbnb en Vrbo (vacation rentals by owner) in de provincie. De provincie Noord-Holland wil graag inzicht in de ontwikkelingen van toeristische verhuur van woonruimte via de platforms in de Noord-Hollandse gemeenten zodat gemeenten op basis van data hun beleid hieromtrent verder kunnen vormgeven. De Airbnb-monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen in vraag en aanbod door de tijd heen, zoomt in op de verschillen tussen regio’s en gemeenten, en bespreekt andere trends.

Het toeristisch verhuren van woningen gebeurde lange tijd vooral in de stad, maar uit het onderzoek blijkt dat Airbnb nu ook in kleinere (landelijke) gemeentes is doorgedrongen. Het onderzoek laat zien dat er veel verdeeldheid is over het thema, waar de een het ervaart als overlast gevend en een bedreiging voor de woning- en hotelmarkt, profiteren aan de andere kant zowel aanbieders als gasten graag van het platform en brengt het economische kansen.

Enkele belangrijke resultaten uit het onderzoek:

Noord-Holland provincie met veel aanbieders

De provincie Noord-Holland neemt in Nederland een behoorlijke positie in als het gaat om aantal accommodaties. Met 24.615 actieve accommodaties in 2020 bevindt ruim één derde van het totaal aantal accommodaties in Nederland (65.698 in 2020) zich in de provincie. De Noord-Hollandse accommodaties werden in 2020 in totaal 1,48 miljoen nachten gereserveerd. Daarmee zijn ze goed voor ongeveer 8,5% van het totaal aantal overnachtingen in Nederland.

Afname aantal accommodaties en nachten

De monitor gaat ook in op de verschillen tussen 2019 en 2020. Een belangrijke bevinding hierbij is dat zowel het aantal accommodaties (afname van 30%) als het aantal gereserveerde nachten (afname van 55%) in 2020 is teruggelopen ten opzichte van 2019. Hierin is duidelijk het effect van de coronacrisis zichtbaar, al was al langer zichtbaar dat de groei van het aantal accommodaties stagneerde. Ook is mogelijk een effect van de invoering van beleid te zien, in de gemeente Amsterdam loopt het aantal accommodaties en het aantal overnachtingen bijvoorbeeld al sinds de zomer van 2017 terug.

Aantal en type accommodaties verschilt regionaal

Uit het onderzoek bleken er grote verschillen te bestaan tussen gemeenten. In het merendeel van de gemeenten in Noord-Holland Noord nam bijvoorbeeld het aantal accommodaties juist toe. Ook is de afname van het aantal gereserveerde nachten langs de Noordzeekust beduidend lager dan in de gemeenten rond Amsterdam.

Er zijn ook verschillen in de types accommodaties die worden aangeboden in gemeenten. In gemeenten rond Amsterdam is bijvoorbeeld het aandeel kamers veel groter. In Noord-Holland Noord bevindt een groot deel van de accommodaties zich op of rond vakantieparken.

Belang van nuancering

Hoewel het aantal accommodaties en overnachtingen in de provincie fors is, moeten bij deze cijfers wel de nodige kanttekeningen worden geplaatst. Zo heeft de meerderheid van de aanbieders van accommodaties (zo’n 86%) slechts één woning of kamer die wordt aangeboden, en werd in 2020 meer dan de helft van de accommodaties voor minder dan 60 nachten verhuurd. Opvallend is dat slechts een kleine groep van zeer actieve accommodaties het grootste gedeelte van het aantal overnachtingen voor hun rekening neemt. Accommodaties die meer dan 120 nachten werden verhuurd waren bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord goed voor 54% van alle overnachtingen, in de Metropoolregio Amsterdam bedroeg dit aandeel 45%. Het is dus van groot belang om de cijfers op de juiste manier te interpreteren en in de juiste context te plaatsen.

Versterken van de sector

Verblijfsrecreatie is een belangrijke sector voor Noord-Holland voor ondernemer, werkgelegenheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en directe en indirecte bestedingen van gasten. Jaarlijks zijn er ruim 30 miljoen overnachtingen in de diverse verblijfsaccommodaties in Noord-Holland.

Samen met gemeenten, brancheverenigingen en ondernemers werkt de provincie aan het versterken van de sector, zowel voor nieuw aanbod als bestaand aanbod.

Publicatie

Airbnb Monitor Noord-Holland 2021

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.