Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Afspraken BZK, Aedes, VNG voor 150.000 sociale huurwoningen

Het ministerie van BZK, Aedes en VNG hebben afspraken gemaakt om versneld 150.000 sociale huurwoningen te gaan bouwen. Een korting op de verhuurderheffing voor woningcorporaties maakt dit mogelijk. Het is de bedoeling dat de bouw van de woningen binnen 2 jaar start. Er komt nog dit jaar een gezamenlijke taskforce om de bouw aan te jagen en te bewaken.

VNG 18 september 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Afspraken voor meer woningen

  • Woningcorporaties hebben de mogelijkheid gekregen om een korting op de verhuurderheffing aan te vragen als ze betaalbare huurwoningen bouwen. Corporaties hebben hierop voor een bedrag van € 2,66 miljard euro ingetekend, goed voor 150.000 sociale huurwoningen

  • Ook hebben het ministerie, Aedes en VNG  afspraken gemaakt om 10.000 flexwoningen te bouwen voor zogenoemde spoedzoekers: inwoners die acuut  een woning nodig hebben

  • Het wordt corporaties ook makkelijker gemaakt om middenhuurwoningen en goedkope koopwoningen te bouwen. De afspraken moeten ertoe leiden dat er meer woningen komen voor mensen met een lager inkomen en kwetsbare groepen, en dat de doorstroming op de woningmarkt verbetert

Betere financiële positie corporaties

Om ook in de toekomst betaalbare woningen te bouwen en de woningvoorraad te verduurzamen, hebben corporaties onvoldoende middelen. Het nieuwe kabinet zal een oplossing moeten vinden voor dit tekort.

 Albert Vermuë, beleidsdirecteur Leefomgeving bij de VNG: 'De corporaties moeten kunnen investeren in nieuwbouw en zijn ook hard nodig bij de renovatie en herstructurering van de woningvoorraad, de energietransitie en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen, en voor de leefbaarheid van de wijken. We hebben nu samen vastgesteld dat er een structurele oplossing moet komen voor de financiële positie van de corporaties.'

Meer informatie

  • Lees hier het corresponderende nieuwsbericht (14 september 2020)

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie