Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Afdeling bestuursrechtspraak: kritisch op wetsvoorstel meer regie volkshuisvesting

Op verzoek van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de Afdeling bestuursrechtspraak aangegeven hoe zij denkt over het wetsvoorstel Versterking regie Volkshuisvesting. Deze reactie gaat in op de onderdelen van het wetsvoorstel die een directe relatie hebben met de uitvoering van de rechterlijke taak van de Afdeling bestuursrechtspraak.

De Afdeling bestuursrechtspraak 19 april 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak is kritisch over het wetsvoorstel dat regelt dat voor bepaalde woningbouwprojecten niet langer in twee instanties, maar alleen bij de Afdeling bestuursrechtspraak beroep kan worden ingediend.

De Afdeling bestuursrechtspraak is het ermee eens dat snelheid een belangrijk element is van de kwaliteit van rechtspraak. Het is echter niet duidelijk of en in welke mate dit wetsvoorstel tot een werkelijke versnelling van de totale beroepsprocedure zal leiden. Door beroep in eerste en enige instantie vervalt immers de zeefwerking van het beroep bij de rechtbank. De toestroom van zaken naar de Afdeling bestuursrechtspraak in combinatie met de termijn van zes maanden voor een uitspraak, zal door de hoge werkvoorraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak leiden tot het oplopen van de doorlooptijden en tot verdringingseffecten. Daar komt bij dat de werklast op dit moment al hoog is, juist op het terrein van het omgevingsrecht.

Als niet duidelijk is of het beoogde doel bereikt kan worden, is aandacht voor de mogelijke nadelen van het wetsvoorstel van groot belang. Dat betreft in het bijzonder de gevolgen voor de kwaliteit van de rechtspraak op zichzelf en de mogelijk nadelige gevolgen van het voorstel voor het vertrouwen van de burger in de rechtspraak.

Lees hier de volledige tekst van de reactie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze reactie op het wetsvoorstel staat los van de wetgevingsadviezen die de Afdeling advisering van de Raad van State uitbrengt over wetsvoorstellen.

De Raad voor de Rechtspraak plaatste eerder ook al kanttekeningen bij het wetsvoorstel .

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.