Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Afblijven van artikel 345 van de Algemene wet bestuursrecht!

In de consultatieversie van de Wet versterking waarborgfunctie Awb is voorzien in een wijziging van artikel 3:45, tweede lid, en in (nieuwe) artikelen 3:45a en 3:45b van de Awb.

14 april 2024- Voorgesteld wordt om in artikel 3:45, tweede lid, onder meer de datum van het einde van de bezwaar- of beroepstermijn te vermelden en te wijzen op de mogelijkheid van het indienen van een pro forma bezwaar- of beroepschrift.
- In het nieuwe artikel 3:45a staat dat ten aanzien van een besluit dat is gericht tot een of meer belanghebbenden bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding gemaakt van de wijze waarop een belanghebbende over de inhoud van het besluit in contact kan treden met het bestuursorgaan.
- In artikel 3:45b, eerste lid, staat dat indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld, bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding gemaakt wordt van de wijze waarop een belanghebbende kennis kan nemen van de op de zaak betrekking hebbende stukken.

Mijn voorstel is: niet doen!

In de bijlage ga ik in op de na- en nadelen van de voorgestelde wettelijke regeling en kom ik met een alternatief voorstel zodat de toch al oververhitte wetgevingsmachine op on hold kan worden gezet.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.