Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Aedes: ‘Noodzakelijke wetgeving om wooncrisis aan te pakken moet doorgaan’

Het aanpakken van de wooncrisis, waardoor honderdduizenden woningzoekenden geen passende woning kunnen vinden, mag geen vertraging oplopen door de val van het kabinet. Wetgeving die helpt om het woningtekort te lijf te gaan en verder te verduurzamen, zoals de Wet regie op de Volkshuisvesting, de Wet betaalbare huur en de nieuwe Warmtewet, moet doorgang vinden. Dat stelt corporatiekoepel Aedes.

Aedes 30 augustus 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: “Deze onderwerpen kunnen moeilijk controversieel verklaard worden, anders nemen we de wooncrisis niet serieus. De woningbouw, verduurzaming en betaalbaarheid van huren dulden geen vertraging meer. Corporaties doen alles om de Nationale Prestatieafspraken na te komen, maar bestuurlijke continuïteit en commitment van alle ondertekenaars is nu nodig om genoeg nieuwe woningen te bouwen en door te gaan met verduurzamen.”

Wetgeving en regie nodig om woningcrisis op te lossen

De uitvoering van de Nationale Prestatieafspraken (NPA) en het tegengaan van de wooncrisis zijn alleen mogelijk als nieuwe wetgeving wordt ingevoerd. De nieuwbouw dreigt stil te vallen waardoor het woningtekort nog verder zal oplopen. Woningcorporaties hebben nieuwbouwplannen klaarliggen maar het ontbreekt aan voldoende bouwlocaties. Wetgeving moet ervoor zorgen dat het rijk regie kan nemen en deze locaties er wél komen.

De behandeling van het wetsvoorstel Wet Versterking regie volkshuisvesting kan dan ook echt niet wachten. Daarbij zorgt het wetsvoorstel Betaalbare huur ervoor dat huurders niet in onbetaalbare woningen blijven zitten. Ook deze wet verdraagt geen uitstel.

Doorgaan met verduurzamen

De afspraak uit de NPA om 450.000 aardgasvrij te maken staat al onder druk door de huidige onzekerheid rondom warmtenetten. Verder hebben alle betrokken partijen duidelijkheid nodig om de duurzaamheidsdoelen te halen. Voor de overstap naar duurzame warmtebronnen moet de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW) en de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) er dan ook zo snel mogelijk komen.

Om duurzaamheidsdoelen te halen mag ook de uitrol van zonnepanelen niet stilvallen. Hiervoor is het nodig dat corporaties het plaatsen van zonnepanelen op daken niet hoeven af te wegen tegen andere verduurzamingsopgaven zoals het toekomstklaar isoleren van woningen. Zo kunnen zij namelijk sneller meer doen voor meer bewoners. Bij het afbouwen van de salderingsregeling moeten er structureel meer middelen door het kabinet worden toegezegd voor het opwekken van zonne-energie op huurdaken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.