Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Advies over een grootschalig zonnepark in de Noordoostpolder

Het College van Rijkadviseurs heeft op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf geadviseerd over de inrichting van een zonnepark in de Noordoostpolder. Het College heeft hierin gezocht naar oplossingen die meerdere doelen dienen, zoals het behoud van de bodemkwaliteit en de biodiversiteit, om zo de weg open te houden naar landbouw in de toekomst.

College van Rijkadviseurs 31 augustus 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De gemeente Noordoostpolder heeft plannen voor een groot zonnepark van circa 190 hectare evenwijdig langs de drie IJsselmeerdijken en tussen de windturbines. Het betreft een langgerekte strook zonnepanelen van circa 150 meter breed en 18 kilometerlang op agrarische gronden. De gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland hebben het Rijk gevraagd mee te werken aan de realisatie van deze zonneparken, waarvan een derde van de grond in bezit is van het Rijk. 

Omkeerbaarheid als voorwaarde

Het Rijksvastgoedbedrijf – eigenaar van de rijksgronden -  heeft het College van Rijksadviseurs gevraagd hierover te adviseren. Het College is geen voorstander van zon op landbouwgronden. Zon op landbouwgronden wordt op deze locatie ingezet om snelheid te maken met de energietransitie. Het zonnepark kan efficiënt gebruik maken van de reeds aanwezige netinfrastructuur voor de windturbines. Omkeerbaarheid is volgens het College een belangrijke voorwaarde. Het adviseert een aangepaste inrichting om de bodemkwaliteit op de lange termijn te garanderen en de biodiversiteit te vergroten. Ook adviseert het College het RVB om met de pachters in gesprek te gaan. De tijdelijke vergunning voor energieproductie kan dan worden gekoppeld aan verduurzaming van hun bedrijven.

Het College is geen voorstander van zon op landbouwgronden.

Meervoudige doelen

Het College van Rijksadviseurs heeft dit advies opgesteld, gevoed door de resultaten van onderzoek van TNO en Wageningen Environmental Research. Daarbij is gezocht naar een oplossing die meer rechtdoet aan de beoogde meervoudige doelen dan het huidige voorstel. Een oplossing die voor gemeente,  provincie en de boeren aantrekkelijk is, omdat het hen een perspectief biedt voor de korte en de lange termijn.

Lees het Advies over een grootschalig zonnepark in de Noordoostpolder

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.